چاپیون، تولید کننده سررسید، سالنامه و ساخت جعبه های مقوایی، هاردباکس

The Power of Promotional Calendars: An Exploratory Study by George J. Avlonitis and Nikolaos G. Panagopoulos

The Power of Promotional Calendars: An Exploratory Study by George J. Avlonitis and Nikolaos G. Panagopoulos

عنوان مقاله

قدرت سررسید 1403‌های تبلیغاتی

یک مطالعه تکمیلی

چکیده:

این مقاله به بررسی قدرت سررسید 1403‌های تبلیغاتی در بازاریابی می‌پردازد. سررسید 1403‌های تبلیغاتی ابزاری مهم در استراتژی‌های بازاریابی شرکت‌ها محسوب می‌شوند و توانایی ارتباط مستقیم با مشتریان را دارند. در این مقاله، با استفاده از روش تحقیق توصیفی، اطلاعات مربوط به سررسید 1403‌های تبلیغاتی جمع‌آوری شده است. نتایج نشان می‌دهد که سررسید 1403‌های تبلیغاتی توانایی بالقوه برای جذب مشتریان و افزایش فروش را دارند. همچنین، راهکارهایی برای بهبود استفاده از سررسید 1403‌های تبلیغاتی در بازاریابی معرفی شده است.

واژگان کلیدی

سررسید 1403‌های تبلیغاتی، بازاریابی، ارتباط مستقیم، جذب مشتریان، فروش.

چاپیون

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.