چاپیون ، پیشرو در صنعت چاپ و تبلیغات

چاپ

چاپ افست چیست؟

چاپ افست چیست؟

چاپ افست نوعی از چاپ که نوشته و عکس را بر سطح لاستیکی یک استوانه (سیلندر) گردان ...