چاپیون، تولید کننده سررسید، سالنامه و ساخت جعبه های مقوایی، هاردباکس

ویژگی‌های تبلیغاتی شامل موارد زیر می‌شود: