چاپیون، تولید کننده سررسید، سالنامه و ساخت جعبه های مقوایی، هاردباکس

روندهای جدید در تبلیغات: چالش‌ها و فرصت‌ها