چاپیون، تولید کننده سررسید، سالنامه و ساخت جعبه های مقوایی، هاردباکس

طراحی جعبه و تاثیر آن بر تشخیص برند سازمانی