چاپیون، تولید کننده سررسید، سالنامه و ساخت جعبه های مقوایی، هاردباکس

استراتژی‌های تبلیغاتی برای جذب مشتریان در صنعت تولید