چاپیون، تولید کننده سررسید، سالنامه و ساخت جعبه های مقوایی، هاردباکس

تبلیغات در صنعت تولید: استراتژی‌ها و تکنیک‌های موثر