چاپیون، تولید کننده سررسید، سالنامه و ساخت جعبه های مقوایی، هاردباکس

تحلیل تبلیغاتی: روش‌ها و تکنیک‌ها