فروش فوق العاده سررسید و تقویم 1403 رومیزی با 40% تخفیف

چاپیون، تولید کننده سررسید، سالنامه و ساخت جعبه های مقوایی، هاردباکس

ارتباط بین سررسید 1403 تبلیغاتی و تمایل خرید مشتریان به برند

ارتباط بین سررسید 1403 تبلیغاتی و تمایل خرید مشتریان به برند

عنوان

“تأثیر سررسید 1403 تبلیغاتی بر تمایل خرید مشتریان به برند

مطالعه موردی در صنعت جعبه سازی”

چکیده:

این مقاله به بررسی تأثیر سررسید 1403 تبلیغاتی بر تمایل خرید مشتریان به برند در صنعت جعبه سازی می‌پردازد. با توجه به اهمیت تبلیغات در تبیین و ترویج برند، سررسید 1403 تبلیغاتی به عنوان یکی از ابزارهای موثر در ارتباط با مشتریان و تقویت اطلاعاتی و اعتبار برند مطرح است. در این مقاله، ابتدا مفهوم سررسید 1403 تبلیغاتی و اجزای آن بررسی می‌شود. سپس، تأثیر سررسید 1403 تبلیغاتی بر شناخت و آگاهی مشتریان از برند در صنعت جعبه سازی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نهایت، نتایج تحقیقات و پیشنهاداتی برای بهبود استراتژی‌های تبلیغاتی در این صنعت ارائه می‌شود.

واژگان کلیدی

واژگان کلیدی

سررسید 1403 تبلیغاتی، تمایل خرید، مشتریان، برند، جعبه سازی

چاپیون

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.