چاپیون ، پیشرو در صنعت چاپ و تبلیغات

پوستر

پوستر و نکاتی درباره آن

پوستر و نکاتی درباره آن

پوستر و نکاتی درباره آن پوستر جمع هنر تبلیغات و هنر طراحی است برای بیان وقایع در موضوعات مختلف که معمولا برای نمایش بصورت عمومی طراحی می شود و باید ابعادش به نحوی باشد که به خوبی قابل مشاهده باشد. ...