چاپیون ، پیشرو در صنعت چاپ و تبلیغات

کاتالوگ پنتر ۲۰۲۰

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89

کاتالوگ پنتر ۲۰۲۰

کاتالوگ ۲۰۲۰

۵۴ صفحه تمام گلاسه

تیراژ چاپ ۵۰۰۰ نسخه

صفحات داخلی گلاسه مات ۱۰۰ گرم  چاپ ۴ رنگ

جلد گلاسه ۲۵۰ گرم براق 

روکش سلفون مات و یووی موضعی

صحافی چسب گرم