چاپیون، تولید کننده سررسید، سالنامه و ساخت جعبه های مقوایی، هاردباکس

چاپ اختصاصی سررسید 1401 کیمیا کالا

سررسید اختصاصی 1401

تولید و چاپ سررسید  برای  کیمیا کالا که به صورت اختصاصی چاپ شده است.

این کار در سایز وزیری  می باشد و جلد رویی آن چرم مصنوعی می باشد که صورت سه رنگ آبی و  طوسی کم رنگ و پررنگ می باشد و روی جلد داری پلاک می باشد که روی آن لوگو شرکت حک شده است .

در داخل این سررسید برای تبلیغاتی کردن از لت های ابتدایی استفاده شده است.

در صفحات داخلی این سررسید از ترام  در وسط صفحه استفاده شده است که این که خود به اختصاصی کردن سررسید کمک زیادی دارد. 

برای ثبت سفارش کلیک کنید