چاپیون، تولید کننده سررسید، سالنامه و ساخت جعبه های مقوایی، هاردباکس

مراحل تولید کتاب

مراحل تولید کتاب شامل 3 بخش می باشد:

 

1- تولید فرهنگی
2- تولید فنی، هنری
3- تولید چاپی می باشد.

 

تولید فرهنگی :

از زمانی که اعلام (دست نویس یا تایپ شده ) صاحب اثر (مؤلف، مترجم) گرفته می شود تا زمان تولید فنی، هنری را در بر می گیرد؛

در واقع در این مرحله از تولید کتاب, باید کلیه کارهایی که لازم است انجام شود تا متن وارد مرحله ی تولید فنی، هنری شود:

کار های لازم در مرحله تولید فرهنگی کتاب:

بررسی و ارزیابی نوشته ها ی تحویل داده شده.

تهیه گزارش های فنی درباره ی آنها.

ویراستاری ( انواع ویرایش متن و ترجمه ).

آماده سازی آثار برای چاپ.

تهیه ی نمایه ی کتاب.

حروف چینی.

نمونه خوانی.

 

عوامل دست اندر کار :

سرویراستار.
ویراستار ارشد.
ویراستاران ( علمی، نگارشی، ادبی و فنی)
ویراستیاران ( کمک ویراستاران، دستیار ویراستاران )
نسخه پردازان، نمونه خوانان.

تولید فنی، هنری

از پایان تولید فرهنگی شروع می شود تا اثر نهایی تحویل چاپخانه داده شود.

کار های لازم در مرحله تولید فنی، هنری کتاب:

تعیین قطع کتاب.
تعیین اندازه و قلم حروف.
تعیین محل و چگونگی قرار گرفتن جدول ها, نموارها, نقشه ها و …
صفحه آرایی.
چگونگی شماره گذاری صفحه.
طراحی جلد, روکش و برگهای تبلیغاتی کتاب.
بررسی و باز بینی مراحل.
ایجاد یکدستی و یکنواختی.
همراه کردن تنوع با یکدستی برای جلو گیری از خستگی خواننده.
مرعات ابعاد و اندازه ها.

تولید چاپی :

این مرحله از مراحل تولید کتاب از ورود متن و طرح جلد به چاپخانه شروع می شود و تا مرحله ی پخش یا توزیع را

در بر می گیرد.

 

کار های لازم در مرحله تولید چاپی کتاب:

برآورد هزینه ی تولید چاپی.
انتخاب چاپخانه و شیوه ی چاپی مناسب.
تهیه ی کاغذ مناسب, مقوای جلد و …
عقد قرار دادهای لازم.
عکاسی , روتوش و بررسی فیلم ها برای چاپ کتاب به شیوه ی افست.
فرم بندی و مونتاژ.
چاپ و تکثیر.
تنظیم نمونه های چاپی و صحافی.
چاپ و روکش جلد.
فرستادن نمونه هایی از کتاب برای مسولان کتاب.
کنترل کیفیت که یکی از مهم ترین وظایف مدیر تولید چاپ می باشد.

چاپ کتاب
تولید انبوه کتاب

نحوه سفارش کتاب، جزوه، دفتر و کاتالوگ

لطفا اطلاعات لازم را از طریق واتس آپ، تلگرام یا ایمیل به ما ارسال نمایید.

اطلاعات لازم جهت سفارش:

تعداد صفحه

قطع کتاب(اندازه کتاب)

شمارگان(تیراژ)

تعداد رنگ(تک رنگ یا چند رنگ)

 

در کمترین زمان پاسخ می دهیم​
کارشناس چاپ و ادبیات

در کمترین زمان پاسخ می دهیم

چاپیون