چاپیون ، پیشرو در صنعت چاپ و تبلیغات

قیمت چاپ افست در فرم های عمومی

تاریخ بروزرسانی: 📅 ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ 🕒 ۱۵:۳۲:۲۳
نکته ها

تمامی قیمت های چاپ افست به تومان می باشد.

فرم های ۶ ساعته چاپ چاپیون راه اندازی شد.
فرم های ۶ ساعته از شنبه تا چهارشنبه.

کارت ویزیت ساده

سلفون، گلاسه، سوسماری، یو وی، فیلتر دار، کتان و ...

کارت ویزیت فانتزی

لمینت برجسته طلاکوب، سلفون مات دورو دورگرد موضعی و...

سربرگ و تراکت

تراکت تحریر 80 گرم ، تراکت و سربرگ گلاسه و...

پوستر

پوستر 90×60 گلاسه ، گلاسه 135 گرم،تحریر 80 گرم و...

پاکت

کتان 120 گرم، A3،پاکت تحریر 80 گرم و...

6 ساعته

زمان تحویل محصولات 6 ساعته

ست اداری

ست اداری تحریر 80گرم، ست اداری کتان 120 گرم و...

کارت مدیریتی (PVC)

پی وی سی 500 میکرون و...

قالب دار

این محصولات دارای قالب پیش فرض می باشدمثل پاکت سی دی، جاکارتی و...

بر چسب (لیبل)

لیبل یووی، لیبل شیشه ای حالت اول (خوانا)،لیبل سی دی و...

آویزها

تراکت آویز گلاسه 170 گرم، کارت آویز ساده سلفون مات و...

بروشورها

بروشور گلاسه 135 گرم تا شده و...

محصولات جدید

جدیترین محصولات چاپیونتاریخ بروز رسانی: ۱۴۰۰/۰۸/۰۲

کارت ویزیت های ساده

جنس کارتیراژراهنماسایزیک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
سلفون مات مخملی1000
#48 × 85 mm
یک رو356,0007 روز
دو رو371,0007 روز
گلاسه یووی1000
#48 × 85 mm
یک رو107,0005 روز114,0001 روز
دو رو137,0005 روز144,0001 روز
گلاسه فیلتردار1000
#48 × 85 mm
یک رو107,0005 روز114,0001 روز
دو رو137,0005 روز144,0001 روز
سوسماری1000
#48 × 85 mm
یک رو161,00010 روز
دو رو173,00010 روز
سلفون مات دورو دورگرد 1000 عددی1000
#90 × 60 mm
دو رو219,0005 روز231,0002 روز
گلاسه بدون روکش1000
#48 × 85 mm
یک رو93,0007 روز101,0001 روز
دو رو110,0007 روز117,0001 روز
سلفون مات1000
#48 × 85 mm
یک رو119,0005 روز126,0001 روز
دو رو161,0005 روز168,0001 روز
کتان آلمان1000
#4.8×8.5
یک رو243,0005 روز251,0002 روز
دو رو251,0005 روز258,0002 روز
سلفون براق1000
#48 × 85 mm
یک رو119,0005 روز126,0001 روز
دو رو161,0005 روز168,0001 روز
سلفون براق دورو دورگرد 1000 عددی1000
#90 × 60 mm
دو رو219,0005 روز231,0002 روز
سلفون براق (سایز های بزرگتر از 5 لت)1000
#هر لت 48 × 85 mm
یک رو119,0005 روز126,0001 روز
دو رو161,0005 روز168,0001 روز
سلفون مات (سایز های بزرگتر از 5 لت)1000
#هر لت 48 × 85 mm
یک رو119,0005 روز126,0001 روز
دو رو161,0005 روز168,0001 روز
گلاسه یووی (سایز های بزرگتر از 5 لت)1000
#هر لت 48 × 85 mm
یک رو107,0005 روز114,0001 روز
دو رو137,0005 روز144,0001 روز
سلفون براق دورو دورگرد 500 عددی500
#90 × 60 mm
دو رو153,0005 روز165,0002 روز
سلفون مات دورو دورگرد 500 عددی500
#90 × 60 mm
دو رو153,0005 روز165,0002 روز
طرح چرم یووی دورگرد 1000 عددی1000
#90 × 60 mm
دو رو198,00015 روز
طرح چرم 1000 عددی1000
#85 * 48 mm
دو رو149,00015 روز
کتان امباس1000
#48 × 85 mm
یک رو176,0005 روز183,0001 روز
دو رو182,0005 روز189,0001 روز
سوسماری (سایز های بزرگتر از 5 لت)1000
#هر لت 48 × 85 mm
یک رو161,00010 روز
دو رو173,00010 روز
مقوا پشت طوسی فیلتردار1000
#8.5 * 4.8 mm
یک رو108,00015 روز
کتان امباس دورگرد1000
#60 × 90 mm
دو رو254,00010 روز
کارتی 300 گرم دورگرد1000
#60 × 90 mm
دو رو231,00015 روز
گلاسه بدون روکش دورگرد1000
#60 × 90 mm
دو رو186,0008 روز

کارت ویزیت های فانتزی

جنس کارتیراژراهنماسایزیک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
لمینت برجسته طلاکوب1000
#56 × 59 mm
دو رو540,00010 روز552,0004 روز
#90 × 60 mm
دو رو720,00010 روز750,0004 روز
سلفون مات دورو دورگرد موضعی1000
#90 × 60 mm
دو رو303,00010 روز333,0004 روز
سلفون مات دورو دورگرد طلاکوب1000
#90 × 60 mm
دو رو554,00010 روز584,0004 روز
سلفون مات مخملی دورو دورگرد 1000 عددی1000
#90 × 60 mm
دو رو513,0007 روز
سلفون مات مخملی دورو دورگرد موضعی1000
#90 × 60 mm
دو رو575,00010 روز
سلفون مات مخملی دورو دورگرد طلاکوب1000
#90 × 60 mm
دو رو825,00010 روز
سلفون مات طرح موج 1000 عددی1000
#60 × 90 mm
دو رو287,00010 روز
لمینت براق طرح موج1000
#طرح موج
دو رو419,00010 روز431,0002 روز
لمینت مات طرح موج1000
#طرح موج
دو رو815,00010 روز
لمینت براق دورگرد 1000 عددی1000
#90 × 60 mm
دو رو419,0007 روز431,0002 روز
لمینت برجسته 1000 عددی1000
#90 × 60 mm
دو رو438,0007 روز450,0003 روز
لمینت مات دورگرد 1000 عددی1000
#90 × 60 mm
دو رو815,0007 روز827,0002 روز
کارتی 300 گرم نقره کوب1000
#48 × 85 mm
یک رو375,00015 روز
دو رو383,00015 روز
لمینت برجسته مخملی1000
#56 × 59 mm
دو رو534,00010 روز
#90 × 60 mm
دو رو711,00010 روز
کتان امباس دورگرد طلاکوب1000
#60 × 90 mm
دو رو558,00015 روز
ویزیت پروانه ای سلفون مات 1000 عددی1000
#ویزیت پروانه ای
دو رو287,00010 روز
لمینت برجسته مخملی طلاکوب1000
#56 × 59 mm
دو رو855,00013 روز
#90 × 60 mm
دو رو1,095,00013 روز
کتان لمینت امباس طلاکوب1000
#5.9 * 5.6 Cm
دو رو615,00012 روز
#9 * 6 CM
دو رو795,00012 روز
سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب و موضعی1000
#60 × 90 mm
دو رو848,00010 روز
لمینت براق مربع دورگرد1000
#55 × 55 mm
دو رو272,00010 روز
لمینت براق ویزیتی دورگرد1000
#85 × 48 mm
دو رو335,00010 روز
لمینت مات ویزیتی دورگرد1000
#85 × 48 mm
دو رو653,00010 روز
لمینت مات مربع دورگرد1000
#55 × 55 mm
دو رو530,00010 روز
لمینت برجسته کوچک1000
#56 × 59 mm
دو رو329,0007 روز341,0003 روز
لمینت برجسته ویزیتی1000
#48 × 85 mm
دو رو351,0007 روز363,0003 روز
کتان امباس طلاکوب1000
#48 * 85 MM
یک رو390,00015 روز
دو رو399,00015 روز
سلفون براق طرح موج 1000 عددی1000
#60 × 90 mm
دو رو287,00010 روز
سلفون براق طلاکوب1000
#48 × 85 mm
دو رو357,00010 روز
سلفون مات طلاکوب1000
#48 × 85 mm
دو رو357,00010 روز
لمینت براق دورگرد 500 عددی500
#90 × 60 mm
دو رو245,0005 روز257,0002 روز
لمینت مات دورگرد 500 عددی500
#90 × 60 mm
دو رو447,0005 روز459,0002 روز
طلاکارت ( لمینت مات دورگرد)1000
#90 × 60 mm
دو رو1,101,00010 روز
طلاکارت ( لمینت براق دورگرد )1000
#90 × 60 mm
دو رو684,00010 روز714,0003 روز
کتان لمینت امباس دورگرد1000
#59 * 56 MM
دو رو345,00012 روز
#60 × 90 mm
دو رو468,00012 روز
لمینت برجسته 500 عددی500
#56 × 59 mm
دو رو243,0007 روز255,0004 روز
#60 × 90 mm
دو رو326,0007 روز338,0004 روز
کرافت دورگرد1000
#60 × 90 mm
دو رو239,00015 روز
کارتی 300 گرم نقره کوب دورگرد1000
#60 × 90 mm
دو رو536,00015 روز
لمینت براق دایره1000
#55 * 55 mm
دو رو293,00010 روز

سربرگ و تراکت

جنس کارتیراژراهنماسایزیک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
یاداشت تحریر 80 گرم 1000 عددی1000
#یاداشت 9.6 – 10 cm
یک رو80,0007 روز
دو رو113,0007 روز
تراکت تحریر 80 گرم 1000 عددی —1000
#A4 تراکتی ( 20 * 29 ) cm
یک رو474,0005 روز497,0002 روز
دو رو669,0005 روز692,0002 روز
#A5 تراکتی ( 20 * 14.5 ) cm
یک رو237,0005 روز252,0002 روز
دو رو335,0005 روز350,0002 روز
#A6 تراکتی ( 10 * 14.5 ) cm
یک رو119,0005 روز126,0002 روز
دو رو168,0005 روز176,0002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی —1000
#تراکتA4
یک رو647,0005 روز669,0002 روز
دو رو842,0005 روز864,0002 روز
#تراکتA5
یک رو324,0005 روز339,0002 روز
دو رو422,0005 روز437,0002 روز
#تراکتA6
یک رو162,0005 روز170,0002 روز
دو رو210,0005 روز218,0002 روز
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی —2000
#A4 تراکتی ( 20 * 29 ) cm
یک رو762,0007 روز792,0002 روز
دو رو987,0007 روز1,017,0002 روز
#A5 تراکتی ( 14.5 * 20 ) cm
یک رو381,0007 روز404,0002 روز
دو رو494,0007 روز516,0002 روز
#A6 تراکتی ( 14.5 * 10 ) cm
یک رو191,0007 روز206,0002 روز
دو رو248,0007 روز263,0002 روز
تراکت تحریر 80 گرم 5000 عددی —5000
#A4 تراکتی ( 20 * 29 ) cm
یک رو1,574,0007 روز1,611,0002 روز
دو رو1,844,0007 روز1,881,0002 روز
#A5 تراکتی ( 20 * 14.5 ) cm
یک رو788,0007 روز818,0002 روز
دو رو923,0007 روز953,0002 روز
#A6 تراکتی ( 10 * 14.5 ) cm
یک رو393,0007 روز416,0002 روز
دو رو461,0007 روز483,0002 روز
تراکت B4وB5 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000
#تراکت B4
یک رو734,0005 روز756,0002 روز
دو رو1,103,0005 روز1,125,0002 روز
#تراکت B5
یک رو368,0005 روز383,0002 روز
دو رو552,0005 روز567,0002 روز
#تراکتB6
یک رو183,0005 روز191,0002 روز
دو رو276,0005 روز284,0002 روز
تراکت B4وB5 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000
#تراکتB4
یک رو1,170,0005 روز1,200,0002 روز
دو رو1,611,0005 روز1,641,0002 روز
#تراکتB5
یک رو585,0005 روز608,0002 روز
دو رو806,0005 روز828,0002 روز
#تراکتB6
یک رو293,0005 روز308,0002 روز
دو رو404,0005 روز419,0002 روز
تراکت B4وB5 تحریر 80 گرم 5000 عددی5000
#تراکتB4
یک رو2,349,0005 روز2,387,0002 روز
دو رو2,876,0005 روز2,913,0002 روز
#تراکتB5
یک رو1,175,0005 روز1,205,0002 روز
دو رو1,439,0005 روز1,469,0002 روز
#تراکتB6
یک رو588,0005 روز611,0002 روز
دو رو719,0005 روز741,0002 روز
تراکت B4وB5 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000
#تراکتB4
یک رو978,0005 روز1,001,0002 روز
دو رو1,347,0005 روز1,370,0002 روز
#تراکتB5
یک رو489,0005 روز504,0002 روز
دو رو674,0005 روز689,0002 روز
#تراکتB6
یک رو245,0005 روز252,0002 روز
دو رو338,0005 روز345,0002 روز
تراکت B4وB5 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000
#تراکتB4
یک رو1,659,0005 روز1,689,0002 روز
دو رو2,100,0005 روز2,130,0002 روز
#تراکتB5
یک رو830,0005 روز852,0002 روز
دو رو1,050,0005 روز1,073,0002 روز
#تراکتB6
یک رو416,0005 روز431,0002 روز
دو رو525,0005 روز540,0002 روز
تراکت B4وB5 گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000
#تراکتB4
یک رو3,573,0005 روز3,611,0002 روز
دو رو4,100,0005 روز4,137,0002 روز
#تراکتB5
یک رو1,787,0005 روز1,817,0002 روز
دو رو2,051,0005 روز2,081,0002 روز
#تراکتB6
یک رو894,0005 روز917,0002 روز
دو رو1,025,0005 روز1,047,0002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی —5000
#تراکتA4
یک رو2,439,0005 روز2,477,0002 روز
دو رو2,709,0005 روز2,747,0002 روز
#تراکتA5
یک رو1,220,0005 روز1,250,0002 روز
دو رو1,355,0005 روز1,385,0002 روز
#تراکتA6
یک رو611,0005 روز633,0002 روز
دو رو678,0005 روز701,0002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی —2000
#تراکتA4
یک رو1,109,0005 روز1,139,0002 روز
دو رو1,334,0005 روز1,364,0002 روز
#تراکتA5
یک رو554,0005 روز577,0002 روز
دو رو668,0005 روز690,0002 روز
#تراکتA6
یک رو278,0005 روز293,0002 روز
دو رو333,0005 روز348,0002 روز
سربرگ تحریر 100 گرم 1000 عددی(سایز واقعی) ##1000
#سربرگ A4
یک رو803,0007 روز
دو رو1,253,0007 روز
#سربرگ A5
یک رو402,0007 روز
دو رو627,0007 روز
سربرگ کتان 120 گرم 1000 عددی(سایز واقعی)1000
#سربرگ A4
یک رو1,028,0007 روز
دو رو1,478,0007 روز
#سربرگ A5
یک رو515,0007 روز
دو رو740,0007 روز
یاداشت تحریر 80 گرم 2000 عددی2000
#یاداشت 9.6 – 10 cm
یک رو128,0007 روز
دو رو165,0007 روز
یاداشت تحریر 80 گرم 5000 عددی5000
#یاداشت 9.6 – 10 cm
یک رو263,0007 روز
دو رو308,0007 روز
تراکت تحریر صدفی 80 گرم 1000 عددی ##1000
#A4
یک رو692,00015 روز
دو رو1,080,00015 روز
#A5
یک رو347,00015 روز
دو رو540,00015 روز
#A6
یک رو173,00015 روز
دو رو270,00015 روز
A3 تراکتی تحریر 80 گرم 1000 عددی(29 – 40 CM)1000
#A3 تراکتی ( 40 * 29 ) cm
یک رو1,173,0005 روز1,218,0002 روز
دو رو1,767,0005 روز1,812,0002 روز
A3 تراکتی تحریر 80 گرم 2000 عددی(29 – 40 CM)2000
#A3 تراکتی ( 40 * 29 ) cm
یک رو1,869,0006 روز1,929,0002 روز
دو رو2,574,0006 روز2,634,0002 روز
A3 تراکتی تحریر 80 گرم 5000 عددی(29 – 40 CM)5000
#A3 تراکتی ( 40 * 29 ) cm
یک رو3,432,0006 روز3,507,0002 روز
دو رو3,915,0006 روز4,095,0002 روز
تراکت 29 – 9 تحریر 80 گرم 1000 عددی ##1000
#
یک رو146,0007 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 1000 عددی —1000
#A4 تراکتی ( 20 * 29 ) cm
یک رو795,0007 روز
دو رو950,0007 روز
#A5 تراکتی ( 14.5 * 20 ) cm
یک رو450,0007 روز
دو رو528,0007 روز
#A6 تراکتی ( 10 * 14.5 ) cm
یک رو278,0007 روز
دو رو317,0007 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 2000 عددی 1 لت و 2 لت2000
#1 لتی
یک رو650,0007 روز
دو رو764,0007 روز
#2 لتی
یک رو1,335,0007 روز
دو رو1,566,0007 روز
تراکت کرافت 80 گرم 1000 عددی ( گروه B )1000
#( 24 * 17 ) B5
یک رو321,00010 روز
دو رو510,00010 روز
#( 24 * 34 ) B4
یک رو642,00010 روز
دو رو1,019,00010 روز
#( 34 * 48 ) B3
یک رو1,284,00010 روز
دو رو2,037,00010 روز
تراکت کرافت 80 گرم 2000 عددی ( گروه B )2000
#( 24 * 17 ) B5
یک رو542,00010 روز
دو رو707,00010 روز
#( 24 * 34 ) B4
یک رو1,082,00010 روز
دو رو1,413,00010 روز
#( 34 * 48 ) B3
یک رو2,165,00010 روز
دو رو2,826,00010 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 2000 عددی —2000
#A4 تراکتی ( 20 * 29 ) cm
یک رو1,560,0007 روز1,590,0002 روز
دو رو1,848,0007 روز1,878,0002 روز
#A5 تراکتی ( 14.5 * 20 ) cm
یک رو780,0007 روز803,0002 روز
دو رو924,0007 روز947,0002 روز
#A6 تراکتی ( 10 * 14.5 ) cm
یک رو390,0007 روز405,0002 روز
دو رو462,0007 روز477,0002 روز
سربرگ کارتی 140 گرم 1000 عددی1000
#A4
یک رو1,217,00012 روز
#A5
یک رو609,00012 روز
سربرگ کارتی 140 گرم 2000 عددی2000
#A4
یک رو2,135,00012 روز
#A5
یک رو1,068,00012 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 1000 عددی(سایز واقعی) —1000
#سربرگA4
یک رو650,0007 روز672,0002 روز
دو رو942,0007 روز965,0002 روز
#سربرگA5
یک رو326,0007 روز341,0002 روز
دو رو471,0007 روز486,0002 روز
#سربرگA6
یک رو162,0007 روز170,0002 روز
دو رو236,0007 روز243,0002 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 2000 عددی(سایز واقعی) —2000
#سربرگ A4
یک رو1,026,0007 روز1,056,0002 روز
دو رو1,364,0007 روز1,394,0002 روز
#سربرگ A5
یک رو513,0007 روز536,0002 روز
دو رو683,0007 روز705,0002 روز
#سربرگ A6
یک رو257,0007 روز272,0002 روز
دو رو341,0007 روز356,0002 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 5000 عددی(سایز واقعی) —5000
#سربرگ A4
یک رو2,076,0007 روز2,114,0002 روز
دو رو2,481,0007 روز2,519,0002 روز
#سربرگ A5
یک رو1,038,0007 روز1,068,0002 روز
دو رو1,241,0007 روز1,271,0002 روز
#سربرگ A6
یک رو519,0007 روز542,0002 روز
دو رو621,0007 روز644,0002 روز
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم 1000 عددی —1000
#A4
یک رو434,00010 روز
دو رو638,00010 روز
#A5
یک رو218,00010 روز
دو رو320,00010 روز
#A6
یک رو108,00010 روز
دو رو159,00010 روز
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم 2000 عددی —2000
#A4
یک رو675,00010 روز
دو رو911,00010 روز
#A5
یک رو338,00010 روز
دو رو456,00010 روز
#A6
یک رو170,00010 روز
دو رو228,00010 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 4000 عددی —4000
#A4 تراکتی ( 20 * 29 ) cm
یک رو2,867,0007 روز2,904,0002 روز
دو رو3,191,0007 روز3,228,0002 روز
#A5 تراکتی ( 20 * 14.5 ) cm
یک رو1,434,0007 روز1,464,0002 روز
دو رو1,596,0007 روز1,626,0002 روز
#A6 تراکتی ( 10 * 14.5 ) cm
یک رو717,0007 روز740,0002 روز
دو رو798,0007 روز821,0002 روز
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم 5000 عددی —5000
#A4
یک رو1,344,00010 روز
دو رو1,626,00010 روز
#A5
یک رو672,00010 روز
دو رو813,00010 روز
#A6
یک رو336,00010 روز
دو رو407,00010 روز
تراکت کرافت 80 گرم 1000 عددی —1000
#تراکت A4
یک رو585,00010 روز
دو رو789,00010 روز
#تراکت A5
یک رو293,00010 روز
دو رو395,00010 روز
#تراکت A6
یک رو147,00010 روز
دو رو198,00010 روز
تراکت کرافت 80 گرم 2000 عددی —2000
#تراکت A4
یک رو983,00010 روز
دو رو1,217,00010 روز
#تراکت A5
یک رو492,00010 روز
دو رو609,00010 روز
#تراکت A6
یک رو246,00010 روز
دو رو305,00010 روز
تراکت کرافت 80 گرم 5000 عددی —5000
#تراکت A4
یک رو2,118,00010 روز
دو رو2,400,00010 روز
#تراکت A5
یک رو1,059,00010 روز
دو رو1,200,00010 روز
#تراکت A6
یک رو530,00010 روز
دو رو600,00010 روز
تراکت 29 – 9 گلاسه 135گرم 1000 عددی ##1000
#
یک رو194,0000 ساعت
تراکت تحریر 100 گرم 1000 عددی ( گروه B ) ##1000
#B3
یک رو1,818,0005 روز
دو رو2,556,0005 روز
#B4
یک رو909,0005 روز
دو رو1,278,0005 روز
#B5
یک رو455,0005 روز
دو رو639,0005 روز
#B6
یک رو227,0005 روز
دو رو320,0005 روز
تراکت کرافت 80 گرم 5000 عددی ( گروه B )5000
#( 24 * 17 ) B5
یک رو773,00010 روز
دو رو1,358,00010 روز
#( 34 * 24 ) B4
یک رو1,544,00010 روز
دو رو2,715,00010 روز
#( 34 * 48 ) B3
یک رو4,586,00010 روز
دو رو5,415,00010 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 1000 عددی ( گروه B )1000
#( 34 * 24 ) B4
یک رو1,020,00010 روز
دو رو1,284,00010 روز
#( 34 * 48 ) B3
یک رو2,037,00010 روز
دو رو2,568,00010 روز
#( 34 * 48 ) B5
یک رو510,00010 روز
دو رو642,00010 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 2000 عددی ( گروه B )2000
#( 24 * 17 ) B5
یک رو918,00010 روز
دو رو1,085,00010 روز
#( 34 * 24 ) B4
یک رو1,836,00010 روز
دو رو2,160,00010 روز
#( 34 * 48 ) B3
یک رو3,672,00010 روز
دو رو4,335,00010 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 4000 عددی ( گروه B )4000
#( 24 * 17 ) B5
یک رو1,725,00010 روز
دو رو1,934,00010 روز
#( 34 * 24 ) B4
یک رو3,450,00010 روز
دو رو3,866,00010 روز
#( 34 * 48 ) B3
یک رو6,900,00010 روز
دو رو7,730,00010 روز

پوستر

جنس کارتیراژراهنماسایزیک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
پوستر 90×60 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000
#پوستر 90 * 60
یک رو5,832,0002 روز
پوستر 90×60 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000
#پوستر 90 * 60
یک رو9,803,0002 روز
پوستر 45×60 گلاسه 135 گرم 1000عددی1000
#60 – 45 پوستر
یک رو3,141,0002 روز
پوستر 45×60 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000
#60 – 45 پوستر
یک رو5,177,0002 روز
پوستر 70×100 گلاسه 135 گرم 1000عددی1000
#پوستر 100 * 70
یک رو6,876,0002 روز
پوستر 70×100 گلاسه 135 گرم 2000عددی2000
#پوستر 100 * 70
یک رو11,889,0002 روز
پوستر 70×50 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000
#70 – 50 پوستر
یک رو3,662,0002 روز
پوستر 70×50 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000
#70 – 50 پوستر
یک رو6,221,0002 روز
پوستر B3 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000
#34 * 48 B3
یک رو1,832,0004 روز
پوستر B3 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000
#34 * 48 B3
یک رو3,110,0004 روز
پوستر 90×60 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000
#پوستر 90 * 60
یک رو4,761,0002 روز
پوستر 90×60 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000
#پوستر 90 * 60
یک رو7,659,0002 روز
پوستر 45×60 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000
#پوستر 45 * 60
یک رو2,606,0002 روز
پوستر 45×60 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000
#پوستر 45 * 60
یک رو4,106,0002 روز
پوستر 70×100 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000
#پوستر 100 * 70
یک رو5,106,0002 روز
پوستر 70×100 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000
#پوستر 100 * 70
یک رو8,349,0002 روز
پوستر 70×50 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000
#پوستر 50 * 70
یک رو2,778,0002 روز
پوستر 70×50 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000
#پوستر 50 * 70
یک رو4,451,0002 روز
پوستر A3 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000
#پوستر A3
یک رو2,313,0003 روز
دو رو3,413,0003 روز
پوستر A3 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000
#پوستر A3
یک رو1,418,0003 روز
دو رو2,334,0003 روز
پوستر A3 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000
#پوستر A3
یک رو1,655,0003 روز
دو رو2,571,0003 روز
پوستر A3 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000
#پوستر A3
یک رو2,786,0003 روز
دو رو3,885,0003 روز
A3 تراکتی تحریر 80 گرم 1000 عددی(29 – 40 CM)1000
#A3 تراکتی ( 40 * 29 ) cm
یک رو1,173,0005 روز1,218,0002 روز
دو رو1,767,0005 روز1,812,0002 روز
A3 تراکتی تحریر 80 گرم 2000 عددی(29 – 40 CM)2000
#A3 تراکتی ( 40 * 29 ) cm
یک رو1,869,0006 روز1,929,0002 روز
دو رو2,574,0006 روز2,634,0002 روز
A3 تراکتی تحریر 80 گرم 5000 عددی(29 – 40 CM)5000
#A3 تراکتی ( 40 * 29 ) cm
یک رو3,432,0006 روز3,507,0002 روز
دو رو3,915,0006 روز4,095,0002 روز
پوستر B3 گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000
#B3
یک رو6,614,0002 روز
پوستر B3 تحریر 80 گرم 5000 عددی5000
#B3
یک رو4,407,0002 روز
پوستر B3 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000
#( Cm 48 * 34) B3
یک رو1,389,0004 روز
پوستر 70×50 تحریر ایرانی 80 گرم 1000 عددی1000
#690*485
یک رو2,484,0002 روز
پوستر 70×50 تحریر ایرانی 80 گرم 2000 عددی2000
#690*485
یک رو3,864,0002 روز
پوستر 70×100 تحریر ایرانی 80 گرم 1000 عددی1000
#980*690
یک رو4,520,0002 روز
پوستر 70×100 تحریر ایرانی 80 گرم 2000 عددی2000
#980*690
یک رو7,176,0002 روز
پوستر 70×100 تحریر ایرانی 80 گرم 5000 عددی5000
#690*980
یک رو14,474,0002 روز
پوستر 70×50 تحریر ایرانی 80 گرم 5000 عددی5000
#485*690
یک رو7,505,0002 روز
پوستر B3 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000
#( Cm 48 * 34) B3
یک رو2,226,0004 روز

پاکت

جنس کارتیراژراهنماسایزیک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
پاکت A3 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000
#پاکت کیسه ای A3
یک رو3,050,0005 روز
پاکت A3 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000
#پاکت کیسه ای A3
یک رو6,873,0005 روز
#پاکت کیفی A3
یک رو6,873,0005 روز
پاکت A3 کتان 120 گرم 1000 عددی1000
#پاکت کیسه ای A3
یک رو4,382,0005 روز
#پاکت کیفی A3
یک رو4,382,0005 روز
پاکت A3 تحریر 120 گرم 1000 عددی1000
#پاکت کیسه ای A3
یک رو4,022,0007 روز
#پاکت کیفی A3
یک رو4,022,0007 روز
پاکت تحریر 80 گرم 1000 عددی1000
#پاکت A5
یک رو836,0007 روز881,0003 روز
#پاکت کیسه ای A4
یک رو1,581,0007 روز1,634,0003 روز
#پاکت نامه
یک رو696,0007 روز734,0003 روز
پاکت تحریر 80 گرم 2000 عددی2000
#پاکت A5
یک رو1,376,0007 روز1,421,0003 روز
#پاکت کیسه ای A4
یک رو2,567,0007 روز2,619,0003 روز
#پاکت نامه
یک رو1,160,0007 روز1,197,0003 روز
پاکت تحریر 80 گرم 5000 عددی5000
#پاکت A5
یک رو2,876,0007 روز
#پاکت کیسه ای A4
یک رو5,292,0007 روز
#پاکت نامه
یک رو2,480,0007 روز
پاکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000
#پاکت کیسه ای A4
یک رو2,064,0007 روز2,117,0003 روز
#پاکت کیسه ای A5
یک رو1,077,0007 روز1,122,0003 روز
#پاکت کیفی A4
یک رو2,064,0007 روز2,117,0003 روز
#پاکت کیفی A5
یک رو1,077,0007 روز1,122,0003 روز
#پاکت نامه
یک رو935,0007 روز972,0003 روز
پاکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000
#پاکت کیسه ای A4
یک رو3,533,0007 روز3,533,0003 روز
#پاکت کیسه ای A5
یک رو1,859,0007 روز1,904,0003 روز
#پاکت کیفی A4
یک رو3,533,0007 روز3,585,0003 روز
#پاکت کیفی A5
یک رو1,859,0007 روز1,904,0003 روز
#پاکت نامه
یک رو1,637,0007 روز1,674,0003 روز
پاکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000
#پاکت کیسه ای A4
یک رو7,707,0007 روز
#پاکت کیسه ای A5
یک رو4,083,0007 روز
#پاکت کیفی A4
یک رو7,707,0007 روز
#پاکت کیفی A5
یک رو4,083,0007 روز
#پاکت نامه
یک رو3,672,0007 روز
پاکت کتان 120 گرم 1000 عددی1000
#پاکت کیسه ای A4
یک رو2,337,0007 روز
#پاکت کیسه ای A5
یک رو1,214,0007 روز
#پاکت کیفی a4
یک رو2,337,0007 روز
#پاکت کیفی A5
یک رو1,214,0007 روز
#پاکت نامه
یک رو1,013,0007 روز
پاکت تحریر 100گرم 1000 عددی1000
#پاکت کیسه ای A4
یک رو1,932,0007 روز
#پاکت کیسه ای A5
یک رو1,011,0007 روز
#پاکت کیفی A4
یک رو1,932,0007 روز
#پاکت کیفی A5
یک رو1,011,0007 روز
#پاکت نامه
یک رو852,0007 روز
پاکت A3 تحریر 80 گرم 5000 عددی5000
#پاکت کیسه ای A3
یک رو10,206,0005 روز
پاکت A3 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000
#پاکت کیسه ای A3
یک رو4,013,0005 روز
#پاکت کیفی A3
یک رو4,013,0005 روز
پاکت A3 تحریر 100 گرم 1000 عددی1000
#پاکت کیسه ای A3
یک رو3,752,0005 روز
#پاکت کیفی A3
یک رو3,752,0005 روز
پاکت A3 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000
#پاکت کیسه ای A3
یک رو4,947,0005 روز
پاکت A3 گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000
#پاکت کیسه ای
یک رو15,023,0005 روز
#پاکت کیفی A3
یک رو15,023,0005 روز
پاکت 140 گرم کارتی 1000 عددی1000
#پاکت A4
یک رو2,814,00012 روز
#پاکت A5
یک رو1,515,00012 روز
#پاکت نامه
یک رو1,478,00012 روز
پاکت 140 گرم کارتی 2000 عددی2000
#پاکت A4
یک رو4,898,00012 روز
#پاکت A5
یک رو2,618,00012 روز
#پاکت نامه
یک رو2,559,00012 روز
پاکت کرافت 80 گرم 1000 عددی1000
#پاکت A4
یک رو1,851,00010 روز
#پاکت A5
یک رو971,00010 روز
#پاکت نامه
یک رو822,00010 روز
پاکت کرافت 80 گرم 2000 عددی2000
#پاکت A4
یک رو3,125,00010 روز
#پاکت A5
یک رو1,655,00010 روز
#پاکت نامه
یک رو1,416,00010 روز
پاکت کرافت 80 گرم 5000 عددی5000
#پاکت A4
یک رو6,732,00010 روز
#پاکت A5
یک رو3,596,00010 روز
#پاکت نامه
یک رو3,129,00010 روز

6 ساعته

جنس کارتیراژراهنماسایزیک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
سلفون مات ( 6 ساعته )1000
#48 × 85 mm
یک رو138,0006 ساعت138,0006 ساعت
دو رو180,0006 ساعت180,0006 ساعت
سلفون مات دورو دورگرد ( 6 ساعته )1000
#90 × 60 mm
دو رو249,0006 ساعت249,0006 ساعت
سلفون براق ( 6 ساعته )1000
#48 × 85 mm
یک رو138,0006 ساعت138,0006 ساعت
دو رو180,0006 ساعت180,0006 ساعت
سلفون براق دورو دورگرد ( 6 ساعته )1000
#90 × 60 mm
دو رو249,0006 ساعت249,0006 ساعت
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی ( 6 ساعته )2000
#A3
یک رو2,786,0006 ساعت2,786,0006 ساعت
دو رو3,591,0006 ساعت3,591,0006 ساعت
#تراکت A4
یک رو1,169,0006 ساعت1,169,0006 ساعت
دو رو1,394,0006 ساعت1,394,0006 ساعت
#تراکت A5
یک رو607,0006 ساعت607,0006 ساعت
دو رو720,0006 ساعت720,0006 ساعت
#تراکت A6
یک رو315,0006 ساعت315,0006 ساعت
دو رو371,0006 ساعت371,0006 ساعت
سربرگ تحریر 80 گرم 2000 عددی ( 6 ساعته )2000
#سربرگA4
یک رو1,086,0006 ساعت1,086,0006 ساعت
دو رو1,424,0006 ساعت1,424,0006 ساعت
#سربرگA5
یک رو566,0006 ساعت566,0006 ساعت
دو رو735,0006 ساعت735,0006 ساعت
#سربرگA6
یک رو294,0006 ساعت294,0006 ساعت
دو رو378,0006 ساعت378,0006 ساعت
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی ( 6 ساعته )2000
#A3
یک رو2,166,0006 ساعت2,166,0006 ساعت
دو رو2,880,0006 ساعت2,880,0006 ساعت
#A4
یک رو822,0006 ساعت822,0006 ساعت
دو رو1,047,0006 ساعت1,047,0006 ساعت
#A5
یک رو434,0006 ساعت434,0006 ساعت
دو رو546,0006 ساعت546,0006 ساعت
#A6
یک رو228,0006 ساعت228,0006 ساعت
دو رو285,0006 ساعت285,0006 ساعت
لیبل سلفون براق ( 6 ساعته )1000
#48 × 85 mm
یک رو185,0005 روز185,0002 روز
لیبل یووی ( 6 ساعته )1000
#48 × 85 mm
یک رو174,0006 ساعت174,0006 ساعت
سربرگ تحریر 80 گرم 1000 عددی ( 6 ساعته )1000
#A4
یک رو710,0006 ساعت710,0006 ساعت
دو رو1,002,0006 ساعت1,002,0006 ساعت
#A5
یک رو378,0006 ساعت378,0006 ساعت
دو رو524,0006 ساعت524,0006 ساعت
#A6
یک رو200,0006 ساعت200,0006 ساعت
دو رو273,0006 ساعت273,0006 ساعت
تراکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی ( 6 ساعته )1000
#A3
یک رو1,772,0006 ساعت1,772,0006 ساعت
دو رو2,439,0006 ساعت2,439,0006 ساعت
#A4
یک رو707,0006 ساعت707,0006 ساعت
دو رو902,0006 ساعت902,0006 ساعت
#A5
یک رو377,0006 ساعت377,0006 ساعت
دو رو474,0006 ساعت474,0006 ساعت
#A6
یک رو200,0006 ساعت200,0006 ساعت
دو رو248,0006 ساعت248,0006 ساعت
تراکت تحریر 80 گرم 1000 عددی ( 6 ساعته )1000
#A3
یک رو1,455,0006 ساعت1,455,0006 ساعت
دو رو2,061,0006 ساعت2,061,0006 ساعت
#A4
یک رو534,0006 ساعت534,0006 ساعت
دو رو729,0006 ساعت729,0006 ساعت
#A5
یک رو290,0006 ساعت290,0006 ساعت
دو رو387,0006 ساعت387,0006 ساعت
#A6
یک رو156,0006 ساعت156,0006 ساعت
دو رو206,0006 ساعت206,0006 ساعت

ست اداری

جنس کارتیراژراهنماسایزیک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
ست اداری سری اول و دوم کتان 120 گرم1000
#ست اداری سری اول و دوم کتان 120 گرم
یک رو4,158,0005 روز
ست اداری سری اول و دوم تحریر 80 گرم1000
#ست اداری سری اول و دوم تحریر 80 گرم
یک رو2,826,0005 روز
ست اداری سری سوم تحریر 80 گرم1000
#ست اداری سری سوم تحریر 80 گرم
یک رو3,114,0005 روز
ست اداری سری اول و دوم تحریر 100 گرم1000
#ست اداری سری اول و دوم تحریر 100 گرم
یک رو3,258,0005 روز
ست اداری سری سوم تحریر 100گرم ( کیفی )1000
#ست اداری سری سوم 100 تحریر گرم ( کیفی )
یک رو3,816,0005 روز
ست اداری سری سوم تحریر 100 گرم ( کیسه ای )1000
#ست اداری سری سوم تحریر 100 گرم ( کیسه ای )
یک رو3,816,0005 روز
ست اداری سری سوم کتان 120 گرم ( کیفی )1000
#ست اداری سری سوم کتان 120 گرم ( کیفی )
یک رو4,446,0005 روز
ست اداری سری سوم کتان 120 گرم ( کیسه ای )1000
#ست اداری سری سوم کتان 120 گرم ( کیسه ای )
یک رو4,446,0005 روز

کارت های مدیریتی ( PVC )

جنس کارتیراژراهنماسایزیک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
پی وی سی 500 میکرون 1000عدد1000
#86.5 × 57 mm
دو رو897,0005 روز
پی وی سی 500 میکرون 500عدد500
#86.5× 57 mm
دو رو573,0005 روز603,0002 روز
پی وی سی 300 میکرون 500عدد500
#86.5 × 57 mm
دو رو455,00010 روز
پی وی سی 760 میکرون 1000 عدد1000
#89 × 57 mm
دو رو2,120,0005 روز
پی وی سی 760 میکرون 500 عدد500
#89 × 57 mm
دو رو1,215,0005 روز
پی وی سی برفکی (نیمه شفاف)500 عددی500
#86.5 × 57 mm
یک رو623,0005 روز
پی وی سی 760 میکرون 250 عدد250
#89 × 57 mm
دو رو767,0005 روز
پی وی سی 760 میکرون متالیک 500 عددی500
#88.6× 57 mm
دو رو1,595,00015 روز
پی وی سی 500 میکرون (با روکش براق) 500عدد500
#89 × 57 mm
دو رو960,0005 روز
پی وی سی 500 میکرون (با روکش براق) 1000عدد1000
#89 × 57 mm
دو رو1,500,0005 روز

قالب دار

جنس کارتیراژراهنماسایزیک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
پاکت سی دی1000
#161 × 340 mm
یک رو1,737,00013 روز
فولدر A4 دورو 300 گرم با روکش مات1000
#480 × 340 mm
دو رو7,308,0005 روز
فولدر A4 دورو 300 گرم با روکش براق1000
#488 × 340 mm
دو رو7,308,0005 روز
جاکارتی1000
#144 × 202 mm
دو رو1,452,0005 روز
لیوان کاغذی 1000 عددی (200 سی سی)1000
#115 × 240 mm
یک رو920,0007 روز
لیوان کاغذی 5000 عددی ( 200 سی سی )5000
#115 × 240 mm
یک رو4,139,0007 روز
پاکت سی دی فانتزی سلفون مات1000
#384 × 160 mm
یک رو2,061,0005 روز
پاکت سی دی فانتزی گلاسه یووی1000
#384 × 160 mm
یک رو1,866,0005 روز
لیبل یووی قالبدار با طرح دلخواه1000
#48 × 85 mm
یک رو335,00010 روز
سلفون مات قالبدار با طرح دلخواه1000
#48 × 85 mm
دو رو341,00010 روز
مقوا پشت طوسی فیلتردار با قالب دلخواه1000
#8.5 * 4.8 mm
یک رو273,00015 روز

بر چسب ( لیبل )

جنس کارتیراژراهنماسایزیک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
لیبل یووی1000
#48 × 85 mm
یک رو155,0005 روز162,0002 روز
لیبل شیشه ای حالت اول (خوانا)1000
#48 × 85 mm
یک رو701,0007 روز
لیبل سی دی1000
#130 * 130 mm
یک رو1,095,0005 روز
لیبل شیشه ای حالت دوم (ناخوانا)1000
#48 × 85 mm
یک رو701,0007 روز
لیبل متالایز1000
#48 × 85 mm
یک رو816,00024 روز
لیبل بدون روکش1000
#48 × 85 mm
یک رو155,0007 روز162,0002 روز
لیبل طلاکوب بدون روکش1000
#48 × 85 mm
یک رو257,00015 روز287,0004 روز
لیبل سلفون براق طلاکوب1000
#48 × 85 mm
یک رو282,00010 روز312,0004 روز
لیبل یووی قالبدار با طرح دلخواه1000
#48 × 85 mm
یک رو335,00010 روز
لیبل سلفون براق ( 6 ساعته )1000
#48 × 85 mm
یک رو185,0005 روز185,0002 روز
لیبل فیلتردار1000
#48 × 85 mm
یک رو155,0005 روز162,0002 روز
لیبل سلفون براق1000
#48 × 85 mm
یک رو165,0005 روز173,0002 روز
لیبل یووی ( 6 ساعته )1000
#48 × 85 mm
یک رو174,0006 ساعت174,0006 ساعت
لیبل سلفون مات طلاکوب1000
#85*48
یک رو282,00012 روز
لیبل سلفون مات1000
#85*48
یک رو165,00012 روز

آویزها

جنس کارتیراژراهنماسایزیک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
تراکت آویز گلاسه 170 گرم 2000 عددی2000
#تراکت آویز 9 – 29
یک رو978,0005 روز
دو رو1,122,0005 روز
کارت آویز ساده سلفون مات 1000 عددی1000
#ویزت آویز ساده
یک رو1,196,0005 روز
دو رو1,575,0005 روز
تراکت آویز گلاسه 170 گرم 4000 عددی4000
#تراکت آویز 9 – 29
یک رو1,758,0005 روز
دو رو1,920,0005 روز
کارت آویز دورگرد سلفون مات 1000 عددی1000
#122 × 288 mm
یک رو1,196,0005 روز
دو رو1,575,0005 روز
اتیکت آویز سلفون مات1000
#اتیکت آویز
یک رو188,00010 روز
دو رو239,00010 روز
کارت آویز عصایی سلفون مات 1000 عددی1000
#آویز عصایی
یک رو842,0005 روز
دو رو1,095,0005 روز
اتیکت آویز گلاسه یووی1000
#ویزت آویز
یک رو173,00010 روز
دو رو209,00010 روز
کارت آویز پروانه ای سلفون مات 1000 عددی1000
#آویز پروانه ای
یک رو1,196,0005 روز
دو رو1,575,0005 روز
اتیکت لمینت برجسته1000
#اتیکت لمینت برجسته
دو رو680,0007 روز710,0003 روز
اتیکت لمینت برجسته طلاکوب1000
#اتیکت لمینت برجسته طلاکوب
دو رو1,103,0007 روز

بروشورها

جنس کارتیراژراهنماسایزیک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
بروشور تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی تا شده ##2000
#A3 تراکتی 400 * 290 mm
دو رو2,259,0007 روز2,319,0003 روز
#A4 تراکتی 200 * 290 mm
دو رو1,092,0007 روز1,122,0003 روز
بروشور تراکت تحریر 80 گرم 1000 عددی تا شده ##1000
#A3 تراکتی 400 * 290 mm
دو رو1,556,0007 روز1,601,0003 روز
#A4 تراکتی 200 * 290 mm
دو رو722,0007 روز744,0003 روز
بروشور گلاسه 135 گرم 1000عددی تا شده ##1000
#A3 تراکتی 400 * 290 mm
دو رو2,129,0007 روز2,151,0003 روز
#A4 تراکتی 200 * 290 mm
دو رو1,095,0007 روز1,118,0003 روز
بروشور گلاسه 135 گرم 2000عددی تا شده ##2000
#A3 تراکتی 400 * 290 mm
دو رو3,378,0007 روز3,408,0003 روز
#A4 تراکتی 200 * 290 mm
دو رو1,749,0007 روز1,779,0003 روز

محصولات جدید

جنس کارتیراژراهنماسایزیک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
سلفون مات طرح موج 1000 عددی1000
#60 × 90 mm
دو رو287,00010 روز
کارتی 300 گرم نقره کوب1000
#48 × 85 mm
یک رو375,00015 روز
دو رو383,00015 روز
کتان امباس دورگرد طلاکوب1000
#60 × 90 mm
دو رو558,00015 روز
کتان لمینت امباس طلاکوب1000
#5.9 * 5.6 Cm
دو رو615,00012 روز
#9 * 6 CM
دو رو795,00012 روز
کتان امباس طلاکوب1000
#48 * 85 MM
یک رو390,00015 روز
دو رو399,00015 روز
سلفون براق طرح موج 1000 عددی1000
#60 × 90 mm
دو رو287,00010 روز
سلفون براق طلاکوب1000
#48 × 85 mm
دو رو357,00010 روز
تراکت تحریر صدفی 80 گرم 1000 عددی ##1000
#A4
یک رو692,00015 روز
دو رو1,080,00015 روز
#A5
یک رو347,00015 روز
دو رو540,00015 روز
#A6
یک رو173,00015 روز
دو رو270,00015 روز
سلفون مات طلاکوب1000
#48 × 85 mm
دو رو357,00010 روز
تراکت 29 – 9 تحریر 80 گرم 1000 عددی ##1000
#
یک رو146,0007 روز
کارتی 300 گرم1000
#48 × 85 mm
یک رو171,00015 روز
دو رو179,00015 روز
کارتی 300 گرم نقره کوب دورگرد1000
#60 × 90 mm
دو رو536,00015 روز
تراکت 29 – 9 گلاسه 135گرم 1000 عددی ##1000
#
یک رو194,0000 ساعت

اطلاعات تماس:

  +98 921 0052915

 +98 21 26146210

  info [AT] chapioon.com