چاپیون ، پیشرو در صنعت چاپ و تبلیغات

قیمت چاپ افست در فرم های عمومی

تاریخ بروزرسانی: 📅 ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ 🕒 ۲۳:۰۲:۰۲
نکته ها

تمامی قیمت های چاپ افست به تومان می باشد.

فرم های ۶ ساعته چاپ چاپیون راه اندازی شد.
فرم های ۶ ساعته از شنبه تا چهارشنبه.

کارت ویزیت ساده

سلفون، گلاسه، سوسماری، یو وی، فیلتر دار، کتان و ...

کارت ویزیت فانتزی

لمینت برجسته طلاکوب، سلفون مات دورو دورگرد موضعی و...

سربرگ و تراکت

تراکت تحریر 80 گرم ، تراکت و سربرگ گلاسه و...

پوستر

پوستر 90×60 گلاسه ، گلاسه 135 گرم،تحریر 80 گرم و...

پاکت

کتان 120 گرم، A3،پاکت تحریر 80 گرم و...

6 ساعته

زمان تحویل محصولات 6 ساعته

ست اداری

ست اداری تحریر 80گرم، ست اداری کتان 120 گرم و...

کارت مدیریتی (PVC)

پی وی سی 500 میکرون و...

قالب دار

این محصولات دارای قالب پیش فرض می باشدمثل پاکت سی دی، جاکارتی و...

بر چسب (لیبل)

لیبل یووی، لیبل شیشه ای حالت اول (خوانا)،لیبل سی دی و...

آویزها

تراکت آویز گلاسه 170 گرم، کارت آویز ساده سلفون مات و...

بروشورها

بروشور گلاسه 135 گرم تا شده و...

محصولات جدید

جدیترین محصولات چاپیون

 (خطا در بروز رسانی)

تاریخ بروز رسانی: ۱۴۰۰/۰۵/۰۷

کارت ویزیت های ساده

جنس کارتیراژراهنماسایزیک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
سلفون مات مخملی1000
#48 × 85 mm
یک رو291,0007 روز
دو رو306,0007 روز
گلاسه یووی1000
#48 × 85 mm
یک رو95,0005 روز102,0001 روز
دو رو120,0005 روز128,0001 روز
گلاسه فیلتردار1000
#48 × 85 mm
یک رو95,0005 روز102,0001 روز
دو رو120,0005 روز128,0001 روز
سوسماری1000
#48 × 85 mm
یک رو127,00010 روز
دو رو146,00010 روز
سلفون مات دورو دورگرد 1000 عددی1000
#90 × 60 mm
دو رو183,0005 روز195,0002 روز
گلاسه بدون روکش1000
#48 × 85 mm
یک رو84,0007 روز92,0001 روز
دو رو99,0007 روز107,0001 روز
سلفون مات1000
#48 × 85 mm
یک رو101,0005 روز108,0001 روز
دو رو134,0005 روز141,0001 روز
کتان آلمان1000
#4.8×8.5
یک رو219,0005 روز239,0002 روز
دو رو227,0005 روز246,0002 روز
سلفون براق1000
#48 × 85 mm
یک رو95,0005 روز108,0001 روز
دو رو134,0005 روز141,0001 روز
سلفون براق دورو دورگرد 1000 عددی1000
#90 × 60 mm
دو رو183,0005 روز195,0002 روز
سلفون براق (سایز های بزرگتر از 5 لت)1000
#هر لت 48 × 85 mm
یک رو95,0005 روز108,0001 روز
دو رو134,0005 روز141,0001 روز
سلفون مات (سایز های بزرگتر از 5 لت)1000
#هر لت 48 × 85 mm
یک رو101,0005 روز108,0001 روز
دو رو134,0005 روز141,0001 روز
گلاسه یووی (سایز های بزرگتر از 5 لت)1000
#هر لت 48 × 85 mm
یک رو95,0005 روز102,0001 روز
دو رو120,0005 روز128,0001 روز
سلفون براق دورو دورگرد 500 عددی500
#90 × 60 mm
دو رو128,0005 روز140,0002 روز
سلفون مات دورو دورگرد 500 عددی500
#90 × 60 mm
دو رو128,0005 روز140,0002 روز
طرح چرم یووی دورگرد 1000 عددی1000
#90 × 60 mm
دو رو176,00015 روز
طرح چرم 1000 عددی1000
#85 * 48 mm
دو رو132,00015 روز
کتان امباس1000
#48 × 85 mm
یک رو155,0005 روز162,0001 روز
دو رو161,0005 روز168,0001 روز
سوسماری (سایز های بزرگتر از 5 لت)1000
#هر لت 48 × 85 mm
یک رو127,00010 روز
دو رو146,00010 روز
مقوا پشت طوسی فیلتردار1000
#8.5 * 4.8 mm
یک رو95,00015 روز
کتان امباس دورگرد1000
#60 × 90 mm
دو رو225,00010 روز
کارتی 300 گرم دورگرد1000
#60 × 90 mm
دو رو188,00015 روز

کارت ویزیت های فانتزی

جنس کارتیراژراهنماسایزیک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
لمینت برجسته طلاکوب1000
#56 × 59 mm
دو رو479,00010 روز491,0004 روز
#90 × 60 mm
دو رو638,00010 روز668,0004 روز
سلفون مات دورو دورگرد موضعی1000
#90 × 60 mm
دو رو255,00010 روز285,0004 روز
سلفون مات دورو دورگرد طلاکوب1000
#90 × 60 mm
دو رو483,00010 روز513,0004 روز
سلفون مات مخملی دورو دورگرد 1000 عددی1000
#90 × 60 mm
دو رو416,0007 روز
سلفون مات مخملی دورو دورگرد موضعی1000
#90 × 60 mm
دو رو465,00010 روز
سلفون مات مخملی دورو دورگرد طلاکوب1000
#90 × 60 mm
دو رو693,00010 روز
سلفون مات طرح موج 1000 عددی1000
#60 × 90 mm
دو رو219,00010 روز
لمینت براق طرح موج1000
#طرح موج
دو رو366,00010 روز378,0002 روز
لمینت مات طرح موج1000
#طرح موج
دو رو528,00010 روز
لمینت براق دورگرد 1000 عددی1000
#90 × 60 mm
دو رو366,0007 روز378,0002 روز
لمینت برجسته 1000 عددی1000
#90 × 60 mm
دو رو366,0007 روز398,0003 روز
لمینت مات دورگرد 1000 عددی1000
#90 × 60 mm
دو رو528,0007 روز540,0002 روز
کارتی 300 گرم نقره کوب1000
#48 × 85 mm
یک رو320,00015 روز
دو رو327,00015 روز
لمینت برجسته مخملی1000
#56 × 59 mm
دو رو455,00010 روز
#90 × 60 mm
دو رو608,00010 روز
کتان امباس دورگرد طلاکوب1000
#60 × 90 mm
دو رو497,00015 روز
ویزیت پروانه ای سلفون مات 1000 عددی1000
#ویزیت پروانه ای
دو رو232,00010 روز
لمینت برجسته مخملی طلاکوب1000
#56 × 59 mm
دو رو582,00016 روز
#90 × 60 mm
دو رو776,00016 روز
کتان لمینت امباس طلاکوب1000
#5.9 * 5.6 Cm
دو رو485,00012 روز
#9 * 6 CM
دو رو645,00012 روز
سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب و موضعی1000
#60 × 90 mm
دو رو749,0007 روز
لمینت براق مربع دورگرد1000
#55 × 55 mm
دو رو239,00010 روز
لمینت براق ویزیتی دورگرد1000
#85 × 48 mm
دو رو293,00010 روز
لمینت مات ویزیتی دورگرد1000
#85 × 48 mm
دو رو423,00010 روز
لمینت مات مربع دورگرد1000
#55 × 55 mm
دو رو344,00010 روز
لمینت برجسته کوچک1000
#56 × 59 mm
دو رو290,0007 روز302,0003 روز
لمینت برجسته ویزیتی1000
#48 × 85 mm
دو رو309,0007 روز321,0003 روز
کتان امباس طلاکوب1000
#48 * 85 MM
یک رو342,00015 روز
دو رو354,00015 روز
سلفون براق طرح موج 1000 عددی1000
#60 × 90 mm
دو رو231,00010 روز
سلفون براق طلاکوب1000
#48 × 85 mm
دو رو308,00010 روز
سلفون مات طلاکوب1000
#48 × 85 mm
دو رو308,00010 روز
لمینت براق دورگرد 500 عددی500
#90 × 60 mm
دو رو215,0005 روز227,0002 روز
لمینت مات دورگرد 500 عددی500
#90 × 60 mm
دو رو299,0005 روز311,0002 روز
طلاکارت ( لمینت مات دورگرد)1000
#90 × 60 mm
دو رو779,00010 روز
طلاکارت ( لمینت براق دورگرد )1000
#90 × 60 mm
دو رو600,00010 روز630,0003 روز
کتان لمینت امباس دورگرد1000
#59 * 56 MM
دو رو297,00015 روز
#60 × 90 mm
دو رو416,00015 روز
لمینت برجسته 500 عددی500
#56 × 59 mm
دو رو191,0007 روز203,0004 روز
#60 × 90 mm
دو رو254,0007 روز266,0004 روز
کارتی 300 گرم نقره کوب دورگرد1000
#60 × 90 mm
دو رو459,00015 روز
لمینت براق دایره1000
#55 * 55 mm
دو رو257,00010 روز

سربرگ و تراکت

جنس کارتیراژراهنماسایزیک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
یاداشت تحریر 80 گرم 1000 عددی1000
#یاداشت 9.6 – 10 cm
یک رو70,0007 روز
دو رو101,0007 روز
تراکت تحریر 80 گرم 1000 عددی —1000
#A4 تراکتی ( 20 * 29 ) cm
یک رو437,0005 روز459,0002 روز
دو رو606,0005 روز629,0002 روز
#A5 تراکتی ( 20 * 14.5 ) cm
یک رو219,0005 روز234,0002 روز
دو رو303,0005 روز318,0002 روز
#A6 تراکتی ( 10 * 14.5 ) cm
یک رو110,0005 روز117,0002 روز
دو رو152,0005 روز159,0002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی —1000
#تراکتA4
یک رو581,0007 روز603,0002 روز
دو رو750,0007 روز773,0002 روز
#تراکتA5
یک رو291,0007 روز306,0002 روز
دو رو375,0007 روز390,0002 روز
#تراکتA6
یک رو146,0007 روز153,0002 روز
دو رو188,0007 روز195,0002 روز
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی —2000
#A4 تراکتی ( 20 * 29 ) cm
یک رو713,0007 روز743,0002 روز
دو رو912,0007 روز942,0002 روز
#A5 تراکتی ( 14.5 * 20 ) cm
یک رو357,0007 روز380,0002 روز
دو رو456,0007 روز479,0002 روز
#A6 تراکتی ( 14.5 * 10 ) cm
یک رو179,0007 روز194,0002 روز
دو رو228,0007 روز243,0002 روز
تراکت تحریر 80 گرم 5000 عددی —5000
#A4 تراکتی ( 20 * 29 ) cm
یک رو1,491,0007 روز1,529,0002 روز
دو رو1,733,0007 روز1,770,0002 روز
#A5 تراکتی ( 20 * 14.5 ) cm
یک رو746,0007 روز776,0002 روز
دو رو867,0007 روز897,0002 روز
#A6 تراکتی ( 10 * 14.5 ) cm
یک رو374,0007 روز396,0002 روز
دو رو434,0007 روز456,0002 روز
تراکت B4وB5 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000
#تراکت B4
یک رو677,0005 روز699,0002 روز
دو رو1,005,0005 روز1,028,0002 روز
#تراکت B5
یک رو339,0005 روز354,0002 روز
دو رو503,0005 روز518,0002 روز
#تراکتB6
یک رو170,0005 روز177,0002 روز
دو رو252,0005 روز260,0002 روز
تراکت B4وB5 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000
#تراکتB4
یک رو1,095,0005 روز1,125,0002 روز
دو رو1,493,0005 روز1,523,0002 روز
#تراکتB5
یک رو548,0005 روز570,0002 روز
دو رو747,0005 روز770,0002 روز
#تراکتB6
یک رو275,0005 روز290,0002 روز
دو رو374,0005 روز389,0002 روز
تراکت B4وB5 تحریر 80 گرم 5000 عددی5000
#تراکتB4
یک رو2,226,0005 روز2,264,0002 روز
دو رو2,705,0005 روز2,742,0002 روز
#تراکتB5
یک رو1,113,0005 روز1,143,0002 روز
دو رو1,353,0005 روز1,383,0002 روز
#تراکتB6
یک رو557,0005 روز579,0002 روز
دو رو677,0005 روز699,0002 روز
تراکت B4وB5 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000
#تراکتB4
یک رو881,0005 روز903,0002 روز
دو رو1,209,0005 روز1,232,0002 روز
#تراکتB5
یک رو441,0005 روز456,0002 روز
دو رو605,0005 روز620,0002 روز
#تراکتB6
یک رو221,0005 روز228,0002 روز
دو رو303,0005 روز311,0002 روز
تراکت B4وB5 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000
#تراکتB4
یک رو1,503,0005 روز1,533,0002 روز
دو رو1,899,0005 روز1,929,0002 روز
#تراکتB5
یک رو752,0005 روز774,0002 روز
دو رو950,0005 روز972,0002 روز
#تراکتB6
یک رو377,0005 روز392,0002 روز
دو رو476,0005 روز491,0002 روز
تراکت B4وB5 گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000
#تراکتB4
یک رو3,245,0005 روز3,282,0002 روز
دو رو3,723,0005 روز3,761,0002 روز
#تراکتB5
یک رو1,623,0005 روز1,653,0002 روز
دو رو1,862,0005 روز1,892,0002 روز
#تراکتB6
یک رو812,0005 روز834,0002 روز
دو رو932,0005 روز954,0002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی —5000
#تراکتA4
یک رو2,214,0007 روز2,252,0002 روز
دو رو2,456,0007 روز2,493,0002 روز
#تراکتA5
یک رو1,107,0007 روز1,137,0002 روز
دو رو1,229,0007 روز1,259,0002 روز
#تراکتA6
یک رو554,0007 روز576,0002 روز
دو رو614,0007 روز636,0002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی —2000
#تراکتA4
یک رو1,002,0007 روز1,032,0002 روز
دو رو1,200,0007 روز1,230,0002 روز
#تراکتA5
یک رو501,0007 روز524,0002 روز
دو رو600,0007 روز623,0002 روز
#تراکتA6
یک رو251,0007 روز266,0002 روز
دو رو300,0007 روز315,0002 روز
سربرگ تحریر 100 گرم 1000 عددی(سایز واقعی) ##1000
#سربرگ A4
یک رو743,0007 روز
دو رو1,148,0007 روز
#سربرگ A5
یک رو372,0007 روز
دو رو575,0007 روز
سربرگ کتان 120 گرم 1000 عددی(سایز واقعی)1000
#سربرگ A4
یک رو959,0007 روز
دو رو1,364,0007 روز
#سربرگ A5
یک رو480,0007 روز
دو رو683,0007 روز
تراکت تحریر صدفی 80 گرم 1000 عددی ##1000
#A4
یک رو642,00015 روز
دو رو993,00015 روز
#A5
یک رو321,00015 روز
دو رو497,00015 روز
#A6
یک رو161,00015 روز
دو رو249,00015 روز
A3 تراکتی تحریر 80 گرم 1000 عددی(29 – 40 CM)1000
#A3 تراکتی ( 40 * 29 ) cm
یک رو1,173,0006 روز1,218,0002 روز
دو رو1,767,0006 روز1,812,0002 روز
A3 تراکتی تحریر 80 گرم 2000 عددی(29 – 40 CM)2000
#A3 تراکتی ( 40 * 29 ) cm
یک رو1,869,0006 روز1,929,0002 روز
دو رو2,574,0006 روز2,634,0002 روز
A3 تراکتی تحریر 80 گرم 5000 عددی(29 – 40 CM)5000
#A3 تراکتی ( 40 * 29 ) cm
یک رو3,432,0006 روز3,507,0002 روز
دو رو3,915,0006 روز4,095,0002 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 1000 عددی(سایز واقعی) —1000
#A4 سایز واقعی
یک رو596,0005 روز618,0002 روز
دو رو851,0005 روز873,0002 روز
#A5 سایز واقعی
یک رو299,0005 روز314,0002 روز
دو رو426,0005 روز441,0002 روز
#A6 سایز واقعی
یک رو149,0005 روز156,0002 روز
دو رو213,0005 روز221,0002 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 2000 عددی(سایز واقعی) —2000
#A4 سایز واقعی
یک رو957,0005 روز987,0002 روز
دو رو1,256,0005 روز1,286,0002 روز
#A5 سایز واقعی
یک رو479,0005 روز501,0002 روز
دو رو629,0005 روز651,0002 روز
#A6 سایز واقعی
یک رو240,0005 روز255,0002 روز
دو رو314,0005 روز329,0002 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 5000 عددی(سایز واقعی) —5000
#A4 سایز واقعی
یک رو1,964,0005 روز2,001,0002 روز
دو رو2,327,0005 روز2,364,0002 روز
#A5 سایز واقعی
یک رو983,0005 روز1,013,0002 روز
دو رو1,164,0005 روز1,194,0002 روز
#A6 سایز واقعی
یک رو491,0005 روز513,0002 روز
دو رو582,0005 روز605,0002 روز
تراکت 29 – 9 تحریر 80 گرم 1000 عددی ##1000
#
یک رو146,0007 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 1000 عددی1000
#A4 تراکتی ( 20 * 29 ) cm
یک رو687,0007 روز
دو رو845,0007 روز
#A5 تراکتی ( 14.5 * 20 ) cm
یک رو345,0007 روز
دو رو423,0007 روز
#A6 تراکتی ( 10 * 14.5 ) cm
یک رو173,0007 روز
دو رو212,0007 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 2000 عددی 1 لت و 2 لت2000
#1 لتی
یک رو566,0007 روز
دو رو663,0007 روز
#2 لتی
یک رو1,167,0007 روز
دو رو1,364,0007 روز
تراکت B4وB5 کرافت 80 گرم 1000 عددی1000
#( 24 * 17 ) B5
یک رو321,00010 روز
دو رو510,00010 روز
#( 24 * 34 ) B4
یک رو642,00010 روز
دو رو1,019,00010 روز
تراکت B4وB5 کرافت 80 گرم 2000 عددی2000
#( 24 * 17 ) B5
یک رو542,00010 روز
دو رو707,00010 روز
#( 24 * 34 ) B4
یک رو1,082,00010 روز
دو رو1,413,00010 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 2000 عددی2000
#A4 تراکتی ( 20 * 29 ) cm
یک رو1,412,0007 روز1,442,0002 روز
دو رو1,668,0007 روز1,698,0002 روز
#A5 تراکتی ( 14.5 * 20 ) cm
یک رو707,0007 روز729,0002 روز
دو رو834,0007 روز857,0002 روز
#A6 تراکتی ( 10 * 14.5 ) cm
یک رو353,0007 روز368,0002 روز
دو رو417,0007 روز432,0002 روز
سربرگ کارتی 140 گرم 1000 عددی1000
#A4
یک رو1,097,00012 روز
#A5
یک رو549,00012 روز
سربرگ کارتی 140 گرم 2000 عددی2000
#A4
یک رو1,934,00012 روز
#A5
یک رو968,00012 روز
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم 1000 عددی —1000
#A4
یک رو398,00010 روز
دو رو575,00010 روز
#A5
یک رو200,00010 روز
دو رو288,00010 روز
#A6
یک رو99,00010 روز
دو رو144,00010 روز
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم 2000 عددی —2000
#A4
یک رو630,00010 روز
دو رو837,00010 روز
#A5
یک رو315,00010 روز
دو رو419,00010 روز
#A6
یک رو158,00010 روز
دو رو210,00010 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 4000 عددی4000
#A4 تراکتی ( 20 * 29 ) cm
یک رو2,604,0007 روز2,642,0002 روز
دو رو2,894,0007 روز2,931,0002 روز
#A5 تراکتی ( 20 * 14.5 ) cm
یک رو1,302,0007 روز1,332,0002 روز
دو رو1,448,0007 روز1,478,0002 روز
#A6 تراکتی ( 10 * 14.5 ) cm
یک رو651,0007 روز674,0002 روز
دو رو723,0007 روز746,0002 روز
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم 5000 عددی —5000
#A4
یک رو1,269,00010 روز
دو رو1,521,00010 روز
#A5
یک رو635,00010 روز
دو رو761,00010 روز
#A6
یک رو318,00010 روز
دو رو381,00010 روز
تراکت کرافت 80 گرم 1000 عددی —1000
#تراکت A4
یک رو543,00010 روز
دو رو720,00010 روز
#تراکت A5
یک رو272,00010 روز
دو رو360,00010 روز
#تراکت A6
یک رو137,00010 روز
دو رو180,00010 روز
تراکت کرافت 80 گرم 2000 عددی —2000
#تراکت A4
یک رو924,00010 روز
دو رو1,131,00010 روز
#تراکت A5
یک رو462,00010 روز
دو رو566,00010 روز
#تراکت A6
یک رو231,00010 روز
دو رو284,00010 روز
تراکت کرافت 80 گرم 5000 عددی —5000
#تراکت A4
یک رو2,012,00010 روز
دو رو2,264,00010 روز
#تراکت A5
یک رو1,007,00010 روز
دو رو1,133,00010 روز
#تراکت A6
یک رو503,00010 روز
دو رو566,00010 روز
تراکت 29 – 9 گلاسه 135گرم 1000 عددی ##2000
#
یک رو194,0000 ساعت
تراکت B4وB5 تحریر 100 گرم 1000 عددی ##1000
#B3
یک رو1,691,0005 روز
دو رو2,346,0005 روز
#B4
یک رو845,0005 روز
دو رو1,173,0005 روز
#B5
یک رو423,0005 روز
دو رو587,0005 روز
#B6
یک رو212,0005 روز
دو رو293,0005 روز
تراکت B4وB5 کرافت 80 گرم 5000 عددی5000
#( 24 * 17 ) B5
یک رو773,00010 روز
دو رو1,358,00010 روز
#( 34 * 24 ) B4
یک رو1,544,00010 روز
دو رو2,715,00010 روز
تراکت B4وB5 گلاسه 170 گرم 1000 عددی1000
#( 34 * 24 ) B4
یک رو1,020,00010 روز
دو رو1,284,00010 روز
#( 34 * 48 ) B5
یک رو510,00010 روز
دو رو642,00010 روز
تراکت B4وB5 گلاسه 170 گرم 2000 عددی2000
#( 24 * 17 ) B5
یک رو918,00010 روز
دو رو1,085,00010 روز
#( 34 * 24 ) B4
یک رو1,836,00010 روز
دو رو2,168,00010 روز
تراکت B4وB5 گلاسه 170 گرم 4000 عددی4000
#( 24 * 17 ) B5
یک رو1,725,00010 روز
دو رو1,934,00010 روز
#( 34 * 24 ) B4
یک رو3,450,00010 روز
دو رو3,866,00010 روز

پوستر

جنس کارتیراژراهنماسایزیک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
پوستر 90×60 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000
#پوستر 90 * 60
یک رو5,639,0002 روز
پوستر 90×60 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000
#پوستر 90 * 60
یک رو9,482,0002 روز
پوستر 45×60 گلاسه 135 گرم 1000عددی1000
#60 – 45 پوستر
یک رو3,009,0002 روز
پوستر 45×60 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000
#60 – 45 پوستر
یک رو4,983,0002 روز
پوستر 70×100 گلاسه 135 گرم 1000عددی1000
#پوستر 100 * 70
یک رو6,644,0002 روز
پوستر 70×100 گلاسه 135 گرم 2000عددی2000
#پوستر 100 * 70
یک رو11,493,0002 روز
پوستر 70×50 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000
#70 – 50 پوستر
یک رو3,512,0002 روز
پوستر 70×50 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000
#70 – 50 پوستر
یک رو5,988,0002 روز
پوستر B3 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000
#34 * 48 B3
یک رو1,757,0004 روز
پوستر B3 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000
#34 * 48 B3
یک رو2,994,0004 روز
پوستر 90×60 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000
#پوستر 90 * 60
یک رو4,692,0002 روز
پوستر 90×60 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000
#پوستر 90 * 60
یک رو7,590,0002 روز
پوستر 45×60 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000
#پوستر 45 * 60
یک رو2,537,0002 روز
پوستر 45×60 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000
#پوستر 45 * 60
یک رو4,037,0002 روز
پوستر 70×100 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000
#پوستر 100 * 70
یک رو5,037,0002 روز
پوستر 70×100 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000
#پوستر 100 * 70
یک رو8,280,0002 روز
پوستر 70×50 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000
#پوستر 50 * 70
یک رو2,709,0002 روز
پوستر 70×50 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000
#پوستر 50 * 70
یک رو4,382,0002 روز
پوستر A3 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000
#پوستر A3
یک رو2,313,0003 روز
دو رو3,413,0003 روز
پوستر A3 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000
#پوستر A3
یک رو1,418,0003 روز
دو رو2,334,0003 روز
پوستر A3 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000
#پوستر A3
یک رو1,655,0003 روز
دو رو2,571,0003 روز
پوستر A3 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000
#پوستر A3
یک رو2,786,0003 روز
دو رو3,885,0003 روز
A3 تراکتی تحریر 80 گرم 1000 عددی(29 – 40 CM)1000
#A3 تراکتی ( 40 * 29 ) cm
یک رو1,173,0006 روز1,218,0002 روز
دو رو1,767,0006 روز1,812,0002 روز
A3 تراکتی تحریر 80 گرم 2000 عددی(29 – 40 CM)2000
#A3 تراکتی ( 40 * 29 ) cm
یک رو1,869,0006 روز1,929,0002 روز
دو رو2,574,0006 روز2,634,0002 روز
A3 تراکتی تحریر 80 گرم 5000 عددی(29 – 40 CM)5000
#A3 تراکتی ( 40 * 29 ) cm
یک رو3,432,0006 روز3,507,0002 روز
دو رو3,915,0006 روز4,095,0002 روز
پوستر B3 گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000
#B3
یک رو6,375,0002 روز
پوستر B3 تحریر 80 گرم 5000 عددی5000
#B3
یک رو4,373,0002 روز
پوستر B3 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000
#( Cm 48 * 34) B3
یک رو1,355,0004 روز
پوستر 70×50 تحریر ایرانی 80 گرم 1000 عددی1000
#690*485
یک رو2,415,0002 روز
پوستر 70×50 تحریر ایرانی 80 گرم 2000 عددی2000
#690*485
یک رو3,795,0002 روز
پوستر 70×100 تحریر ایرانی 80 گرم 1000 عددی1000
#980*690
یک رو4,451,0002 روز
پوستر 70×100 تحریر ایرانی 80 گرم 2000 عددی2000
#980*690
یک رو7,107,0002 روز
پوستر 70×100 تحریر ایرانی 80 گرم 5000 عددی5000
#690*980
یک رو14,405,0002 روز
پوستر 70×50 تحریر ایرانی 80 گرم 5000 عددی5000
#485*690
یک رو7,436,0002 روز
پوستر B3 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000
#( Cm 48 * 34) B3
یک رو2,192,0004 روز

پاکت

جنس کارتیراژراهنماسایزیک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
پاکت A3 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000
#پاکت کیسه ای A3
یک رو2,819,0005 روز
پاکت A3 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000
#پاکت کیسه ای A3
یک رو6,239,0005 روز
#پاکت کیفی A3
یک رو6,239,0005 روز
پاکت A3 کتان 120 گرم 1000 عددی1000
#پاکت کیسه ای A3
یک رو4,095,0005 روز
#پاکت کیفی A3
یک رو4,095,0005 روز
پاکت A3 تحریر 120 گرم 1000 عددی1000
#پاکت کیسه ای A3
یک رو3,665,0005 روز
#پاکت کیفی A3
یک رو3,665,0005 روز
پاکت تحریر 80 گرم 1000 عددی1000
#پاکت A5
یک رو776,0007 روز821,0003 روز
#پاکت کیسه ای A4
یک رو1,463,0007 روز1,515,0003 روز
#پاکت نامه
یک رو644,0007 روز681,0003 روز
پاکت تحریر 80 گرم 2000 عددی2000
#پاکت A5
یک رو1,292,0007 روز1,337,0003 روز
#پاکت کیسه ای A4
یک رو2,408,0007 روز2,460,0003 روز
#پاکت نامه
یک رو1,089,0007 روز1,127,0003 روز
پاکت تحریر 80 گرم 5000 عددی5000
#پاکت A5
یک رو2,730,0007 روز
#پاکت کیسه ای A4
یک رو5,021,0007 روز
#پاکت نامه
یک رو2,352,0007 روز
پاکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000
#پاکت کیسه ای A4
یک رو1,865,0007 روز1,917,0003 روز
#پاکت کیسه ای A5
یک رو977,0007 روز1,022,0003 روز
#پاکت کیفی A4
یک رو1,865,0007 روز1,917,0003 روز
#پاکت کیفی A5
یک رو977,0007 روز1,022,0003 روز
#پاکت نامه
یک رو845,0007 روز882,0003 روز
پاکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000
#پاکت کیسه ای A4
یک رو3,212,0007 روز3,264,0003 روز
#پاکت کیسه ای A5
یک رو1,694,0007 روز1,739,0003 روز
#پاکت کیفی A4
یک رو3,212,0007 روز3,264,0003 روز
#پاکت کیفی A5
یک رو1,694,0007 روز1,739,0003 روز
#پاکت نامه
یک رو1,490,0007 روز1,527,0003 روز
پاکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000
#پاکت کیسه ای A4
یک رو7,029,0007 روز
#پاکت کیسه ای A5
یک رو3,734,0007 روز
#پاکت کیفی A4
یک رو7,029,0007 روز
#پاکت کیفی A5
یک رو3,734,0007 روز
#پاکت نامه
یک رو3,356,0007 روز
پاکت کتان 120 گرم 1000 عددی1000
#پاکت کیسه ای A4
یک رو2,187,0007 روز
#پاکت کیسه ای A5
یک رو1,137,0007 روز
#پاکت کیفی a4
یک رو2,187,0007 روز
#پاکت کیفی A5
یک رو1,137,0007 روز
#پاکت نامه
یک رو947,0007 روز
پاکت تحریر 100گرم 1000 عددی1000
#پاکت کیسه ای A4
یک رو1,799,0007 روز
#پاکت کیسه ای A5
یک رو944,0007 روز
#پاکت کیفی A4
یک رو1,799,0007 روز
#پاکت کیفی A5
یک رو944,0007 روز
#پاکت نامه
یک رو794,0007 روز
پاکت A3 تحریر 80 گرم 5000 عددی5000
#پاکت کیسه ای A3
یک رو9,678,0005 روز
پاکت A3 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000
#پاکت کیسه ای A3
یک رو3,620,0005 روز
#پاکت کیفی A3
یک رو3,620,0005 روز
پاکت A3 تحریر 100 گرم 1000 عددی1000
#پاکت کیسه ای A3
یک رو3,492,0005 روز
#پاکت کیفی A3
یک رو3,492,0005 روز
پاکت A3 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000
#پاکت کیسه ای A3
یک رو4,637,0005 روز
پاکت A3 گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000
#پاکت کیسه ای
یک رو13,683,0005 روز
#پاکت کیفی A3
یک رو13,683,0005 روز
پاکت 140 گرم کارتی 1000 عددی1000
#پاکت A4
یک رو2,645,00012 روز
#پاکت A5
یک رو1,427,00012 روز
#پاکت نامه
یک رو1,391,00012 روز
پاکت 140 گرم کارتی 2000 عددی2000
#پاکت A4
یک رو4,643,00012 روز
#پاکت A5
یک رو2,483,00012 روز
#پاکت نامه
یک رو2,427,00012 روز
پاکت کرافت 80 گرم 1000 عددی1000
#پاکت A4
یک رو1,722,00010 روز
#پاکت A5
یک رو905,00010 روز
#پاکت نامه
یک رو765,00010 روز
پاکت کرافت 80 گرم 2000 عددی2000
#پاکت A4
یک رو2,943,00010 روز
#پاکت A5
یک رو1,560,00010 روز
#پاکت نامه
یک رو1,334,00010 روز
پاکت کرافت 80 گرم 5000 عددی5000
#پاکت A4
یک رو6,401,00010 روز
#پاکت A5
یک رو3,420,00010 روز
#پاکت نامه
یک رو2,976,00010 روز

6 ساعته

جنس کارتیراژراهنماسایزیک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
سلفون مات ( 6 ساعته )1000
#48 × 85 mm
یک رو120,0006 ساعت120,0006 ساعت
دو رو153,0006 ساعت153,0006 ساعت
سلفون مات دورو دورگرد ( 6 ساعته )1000
#90 × 60 mm
دو رو213,0006 ساعت213,0006 ساعت
سلفون براق ( 6 ساعته )1000
#48 × 85 mm
یک رو120,0006 ساعت120,0006 ساعت
دو رو153,0006 ساعت153,0006 ساعت
سلفون براق دورو دورگرد ( 6 ساعته )1000
#90 × 60 mm
دو رو213,0006 ساعت213,0006 ساعت
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی ( 6 ساعته )2000
#A3
یک رو2,717,0006 ساعت2,717,0006 ساعت
دو رو3,510,0006 ساعت3,510,0006 ساعت
#تراکت A4
یک رو1,062,0006 ساعت1,062,0006 ساعت
دو رو1,260,0006 ساعت1,260,0006 ساعت
#تراکت A5
یک رو554,0006 ساعت554,0006 ساعت
دو رو653,0006 ساعت653,0006 ساعت
#تراکت A6
یک رو288,0006 ساعت288,0006 ساعت
دو رو338,0006 ساعت338,0006 ساعت
سربرگ تحریر 80 گرم 2000 عددی ( 6 ساعته )2000
#سربرگA4
یک رو1,017,0006 ساعت1,017,0006 ساعت
دو رو1,316,0006 ساعت1,316,0006 ساعت
#سربرگA5
یک رو531,0006 ساعت531,0006 ساعت
دو رو681,0006 ساعت681,0006 ساعت
#سربرگA6
یک رو278,0006 ساعت278,0006 ساعت
دو رو351,0006 ساعت351,0006 ساعت
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی ( 6 ساعته )2000
#A3
یک رو2,154,0006 ساعت2,154,0006 ساعت
دو رو2,859,0006 ساعت2,859,0006 ساعت
#A4
یک رو773,0006 ساعت773,0006 ساعت
دو رو972,0006 ساعت972,0006 ساعت
#A5
یک رو410,0006 ساعت410,0006 ساعت
دو رو509,0006 ساعت509,0006 ساعت
#A6
یک رو216,0006 ساعت216,0006 ساعت
دو رو266,0006 ساعت266,0006 ساعت
لیبل یووی ( 6 ساعته )1000
#48 × 85 mm
یک رو164,0006 ساعت164,0006 ساعت
سربرگ تحریر 80 گرم 1000 عددی ( 6 ساعته )1000
#A4
یک رو656,0006 ساعت656,0006 ساعت
دو رو911,0006 ساعت911,0006 ساعت
#A5
یک رو351,0006 ساعت351,0006 ساعت
دو رو479,0006 ساعت479,0006 ساعت
#A6
یک رو186,0006 ساعت186,0006 ساعت
دو رو251,0006 ساعت251,0006 ساعت
تراکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی ( 6 ساعته )1000
#A3
یک رو1,730,0006 ساعت1,730,0006 ساعت
دو رو2,385,0006 ساعت2,385,0006 ساعت
#A4
یک رو641,0006 ساعت641,0006 ساعت
دو رو810,0006 ساعت810,0006 ساعت
#A5
یک رو344,0006 ساعت344,0006 ساعت
دو رو428,0006 ساعت428,0006 ساعت
#A6
یک رو183,0006 ساعت183,0006 ساعت
دو رو225,0006 ساعت225,0006 ساعت
تراکت تحریر 80 گرم 1000 عددی ( 6 ساعته )1000
#A3
یک رو1,443,0006 ساعت1,443,0006 ساعت
دو رو2,037,0006 ساعت2,037,0006 ساعت
#A4
یک رو497,0006 ساعت497,0006 ساعت
دو رو666,0006 ساعت666,0006 ساعت
#A5
یک رو272,0006 ساعت272,0006 ساعت
دو رو356,0006 ساعت356,0006 ساعت
#A6
یک رو147,0006 ساعت147,0006 ساعت
دو رو189,0006 ساعت189,0006 ساعت

ست اداری

جنس کارتیراژراهنماسایزیک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
ست اداری سری اول و دوم کتان 120 گرم1000
#ست اداری سری اول و دوم کتان 120 گرم
یک رو3,881,0005 روز
ست اداری سری اول و دوم تحریر 80 گرم1000
#ست اداری سری اول و دوم تحریر 80 گرم
یک رو2,606,0005 روز
ست اداری سری سوم تحریر 80 گرم1000
#ست اداری سری سوم تحریر 80 گرم
یک رو2,882,0005 روز
ست اداری سری اول و دوم تحریر 100 گرم1000
#ست اداری سری اول و دوم تحریر 100 گرم
یک رو3,020,0005 روز
ست اداری سری سوم تحریر 100گرم ( کیفی )1000
#ست اداری سری سوم 100 تحریر گرم ( کیفی )
یک رو3,554,0005 روز
ست اداری سری سوم تحریر 100 گرم ( کیسه ای )1000
#ست اداری سری سوم تحریر 100 گرم ( کیسه ای )
یک رو3,554,0005 روز
ست اداری سری سوم کتان 120 گرم ( کیفی )1000
#ست اداری سری سوم کتان 120 گرم ( کیفی )
یک رو4,158,0005 روز
ست اداری سری سوم کتان 120 گرم ( کیسه ای )1000
#ست اداری سری سوم کتان 120 گرم ( کیسه ای )
یک رو4,158,0005 روز

کارت های مدیریتی ( PVC )

جنس کارتیراژراهنماسایزیک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
پی وی سی 300 میکرون 500عدد500
#86.5 × 57 mm
دو رو455,00010 روز
پی وی سی 760 میکرون 1000 عدد1000
#89 × 57 mm
دو رو2,120,0005 روز
پی وی سی 760 میکرون 500 عدد500
#89 × 57 mm
دو رو1,215,0005 روز
پی وی سی 760 میکرون 250 عدد250
#89 × 57 mm
دو رو767,0005 روز
پی وی سی 760 میکرون متالیک 500 عددی500
#88.6× 57 mm
دو رو1,595,00015 روز
پی وی سی 500 میکرون (با روکش براق) 500عدد500
#89 × 57 mm
دو رو960,0005 روز
پی وی سی 500 میکرون (با روکش براق) 1000عدد1000
#89 × 57 mm
دو رو1,500,0005 روز

قالب دار

جنس کارتیراژراهنماسایزیک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
پاکت سی دی1000
#161 × 340 mm
یک رو1,551,00013 روز
فولدر A4 دورو 300 گرم با روکش مات1000
#480 × 340 mm
دو رو6,077,0005 روز
فولدر A4 دورو 300 گرم با روکش براق1000
#488 × 340 mm
دو رو6,077,0005 روز
جاکارتی1000
#144 × 202 mm
دو رو1,235,0005 روز
لیوان کاغذی 1000 عددی (200 سی سی)1000
#115 × 240 mm
یک رو815,0007 روز
لیوان کاغذی 5000 عددی ( 200 سی سی )5000
#115 × 240 mm
یک رو3,663,0007 روز
پاکت سی دی فانتزی سلفون مات1000
#384 × 160 mm
یک رو1,781,0005 روز
پاکت سی دی فانتزی گلاسه یووی1000
#384 × 160 mm
یک رو1,674,0005 روز
لیبل یووی قالبدار با طرح دلخواه1000
#48 × 85 mm
یک رو324,00010 روز
سلفون مات قالبدار با طرح دلخواه1000
#48 × 85 mm
دو رو314,00010 روز
مقوا پشت طوسی فیلتردار با قالب دلخواه1000
#8.5 * 4.8 mm
یک رو260,00015 روز

بر چسب ( لیبل )

جنس کارتیراژراهنماسایزیک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
لیبل یووی1000
#48 × 85 mm
یک رو144,0005 روز152,0002 روز
لیبل شیشه ای حالت اول (خوانا)1000
#48 × 85 mm
یک رو672,0007 روز
لیبل سی دی1000
#130 * 130 mm
یک رو1,037,0005 روز
لیبل شیشه ای حالت دوم (ناخوانا)1000
#48 × 85 mm
یک رو672,0007 روز
لیبل متالایز1000
#48 × 85 mm
یک رو783,00024 روز
لیبل بدون روکش1000
#48 × 85 mm
یک رو144,0007 روز152,0002 روز
لیبل طلاکوب بدون روکش1000
#48 × 85 mm
یک رو237,00015 روز267,0000 ساعت
لیبل سلفون براق طلاکوب1000
#48 × 85 mm
یک رو255,00010 روز285,0004 روز
لیبل یووی قالبدار با طرح دلخواه1000
#48 × 85 mm
یک رو324,00010 روز
لیبل فیلتردار1000
#48 × 85 mm
یک رو144,0005 روز152,0002 روز
لیبل سلفون براق1000
#48 × 85 mm
یک رو152,0005 روز159,0002 روز
لیبل یووی ( 6 ساعته )1000
#48 × 85 mm
یک رو164,0006 ساعت164,0006 ساعت
لیبل سلفون مات طلاکوب1000
#85*48
یک رو255,00012 روز
لیبل سلفون مات1000
#85*48
یک رو152,00012 روز

آویزها

جنس کارتیراژراهنماسایزیک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
تراکت آویز گلاسه 170 گرم 2000 عددی2000
#تراکت آویز 9 – 29
یک رو905,0005 روز
دو رو1,032,0005 روز
کارت آویز ساده سلفون مات 1000 عددی1000
#ویزت آویز ساده
یک رو1,038,0005 روز
دو رو1,331,0005 روز
تراکت آویز گلاسه 170 گرم 4000 عددی4000
#تراکت آویز 9 – 29
یک رو1,626,0005 روز
دو رو1,770,0005 روز
کارت آویز دورگرد سلفون مات 1000 عددی1000
#122 × 288 mm
یک رو1,038,0005 روز
دو رو1,331,0005 روز
اتیکت آویز سلفون مات1000
#اتیکت آویز
یک رو167,00010 روز
دو رو206,00010 روز
کارت آویز عصایی سلفون مات 1000 عددی1000
#آویز عصایی
یک رو737,0005 روز
دو رو930,0005 روز
اتیکت آویز گلاسه یووی1000
#ویزت آویز
یک رو158,00010 روز
دو رو189,00010 روز
کارت آویز پروانه ای سلفون مات 1000 عددی1000
#آویز پروانه ای
یک رو1,038,0005 روز
دو رو1,331,0005 روز
اتیکت لمینت برجسته1000
#اتیکت لمینت برجسته
دو رو602,0007 روز632,0003 روز
اتیکت لمینت برجسته طلاکوب1000
#اتیکت لمینت برجسته طلاکوب
دو رو978,0007 روز

بروشورها

جنس کارتیراژراهنماسایزیک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
بروشور تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی تا شده ##2000
#A3 تراکتی 400 * 290 mm
دو رو2,109,0007 روز2,169,0003 روز
#A4 تراکتی 200 * 290 mm
دو رو1,017,0007 روز1,047,0003 روز
بروشور تراکت تحریر 80 گرم 1000 عددی تا شده ##1000
#A3 تراکتی 400 * 290 mm
دو رو1,430,0007 روز1,475,0003 روز
#A4 تراکتی 200 * 290 mm
دو رو659,0007 روز681,0003 روز
بروشور گلاسه 135 گرم 1000عددی تا شده ##1000
#A3 تراکتی 400 * 290 mm
دو رو1,908,0005 روز1,931,0003 روز
#A4 تراکتی 200 * 290 mm
دو رو983,0005 روز1,005,0003 روز
بروشور گلاسه 135 گرم 2000عددی تا شده ##2000
#A3 تراکتی 400 * 290 mm
دو رو3,056,0005 روز3,086,0003 روز
#A4 تراکتی 200 * 290 mm
دو رو1,584,0005 روز1,614,0003 روز

محصولات جدید

جنس کارتیراژراهنماسایزیک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
سلفون مات طرح موج 1000 عددی1000
#60 × 90 mm
دو رو219,00010 روز
کارتی 300 گرم نقره کوب1000
#48 × 85 mm
یک رو320,00015 روز
دو رو327,00015 روز
کتان امباس دورگرد طلاکوب1000
#60 × 90 mm
دو رو497,00015 روز
لمینت برجسته مخملی طلاکوب1000
#56 × 59 mm
دو رو582,00016 روز
#90 × 60 mm
دو رو776,00016 روز
کتان لمینت امباس طلاکوب1000
#5.9 * 5.6 Cm
دو رو485,00012 روز
#9 * 6 CM
دو رو645,00012 روز
کتان امباس طلاکوب1000
#48 * 85 MM
یک رو342,00015 روز
دو رو354,00015 روز
سلفون براق طرح موج 1000 عددی1000
#60 × 90 mm
دو رو231,00010 روز
سلفون براق طلاکوب1000
#48 × 85 mm
دو رو308,00010 روز
تراکت تحریر صدفی 80 گرم 1000 عددی ##1000
#A4
یک رو642,00015 روز
دو رو993,00015 روز
#A5
یک رو321,00015 روز
دو رو497,00015 روز
#A6
یک رو161,00015 روز
دو رو249,00015 روز
سلفون مات طلاکوب1000
#48 × 85 mm
دو رو308,00010 روز
تراکت 29 – 9 تحریر 80 گرم 1000 عددی ##1000
#
یک رو146,0007 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 1000 عددی1000
#A4 تراکتی ( 20 * 29 ) cm
یک رو687,0007 روز
دو رو845,0007 روز
#A5 تراکتی ( 14.5 * 20 ) cm
یک رو345,0007 روز
دو رو423,0007 روز
#A6 تراکتی ( 10 * 14.5 ) cm
یک رو173,0007 روز
دو رو212,0007 روز
تراکت B4وB5 کرافت 80 گرم 1000 عددی1000
#( 24 * 17 ) B5
یک رو321,00010 روز
دو رو510,00010 روز
#( 24 * 34 ) B4
یک رو642,00010 روز
دو رو1,019,00010 روز
تراکت B4وB5 کرافت 80 گرم 2000 عددی2000
#( 24 * 17 ) B5
یک رو542,00010 روز
دو رو707,00010 روز
#( 24 * 34 ) B4
یک رو1,082,00010 روز
دو رو1,413,00010 روز
لمینت برجسته 500 عددی500
#56 × 59 mm
دو رو191,0007 روز203,0004 روز
#60 × 90 mm
دو رو254,0007 روز266,0004 روز
کارتی 300 گرم1000
#48 × 85 mm
یک رو140,00015 روز
دو رو147,00015 روز
کرافت دورگرد1000
#60 × 90 mm
دو رو225,00015 روز
کارتی 300 گرم نقره کوب دورگرد1000
#60 × 90 mm
دو رو459,00015 روز
تراکت 29 – 9 گلاسه 135گرم 1000 عددی ##2000
#
یک رو194,0000 ساعت
تراکت B4وB5 تحریر 100 گرم 1000 عددی ##1000
#B3
یک رو1,691,0005 روز
دو رو2,346,0005 روز
#B4
یک رو845,0005 روز
دو رو1,173,0005 روز
#B5
یک رو423,0005 روز
دو رو587,0005 روز
#B6
یک رو212,0005 روز
دو رو293,0005 روز
تراکت B4وB5 کرافت 80 گرم 5000 عددی5000
#( 24 * 17 ) B5
یک رو773,00010 روز
دو رو1,358,00010 روز
#( 34 * 24 ) B4
یک رو1,544,00010 روز
دو رو2,715,00010 روز
تراکت B4وB5 گلاسه 170 گرم 1000 عددی1000
#( 34 * 24 ) B4
یک رو1,020,00010 روز
دو رو1,284,00010 روز
#( 34 * 48 ) B5
یک رو510,00010 روز
دو رو642,00010 روز
تراکت B4وB5 گلاسه 170 گرم 2000 عددی2000
#( 24 * 17 ) B5
یک رو918,00010 روز
دو رو1,085,00010 روز
#( 34 * 24 ) B4
یک رو1,836,00010 روز
دو رو2,168,00010 روز
تراکت B4وB5 گلاسه 170 گرم 4000 عددی4000
#( 24 * 17 ) B5
یک رو1,725,00010 روز
دو رو1,934,00010 روز
#( 34 * 24 ) B4
یک رو3,450,00010 روز
دو رو3,866,00010 روز

اطلاعات تماس:

  +98 921 0052915

 +98 21 26146210

  info [AT] chapioon.com