چاپیون ، پیشرو در صنعت چاپ و تبلیغات

قیمت چاپ افست در فرم های عمومی

تاریخ بروزرسانی: 📅 ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ 🕒 ۲۲:۳۶:۰۶
نکته ها

تمامی قیمت های چاپ افست به تومان می باشد.

فرم های ۶ ساعته چاپ چاپیون راه اندازی شد.
فرم های ۶ ساعته از شنبه تا چهارشنبه.

کارت ویزیت ساده

سلفون، گلاسه، سوسماری، یو وی، فیلتر دار، کتان و ...

کارت ویزیت فانتزی

لمینت برجسته طلاکوب، سلفون مات دورو دورگرد موضعی و...

سربرگ و تراکت

تراکت تحریر ۸۰ گرم ، تراکت و سربرگ گلاسه و...

پوستر

پوستر ۹۰×۶۰ گلاسه ، گلاسه ۱۳۵ گرم،تحریر ۸۰ گرم و...

پاکت

کتان ۱۲۰ گرم، A3،پاکت تحریر ۸۰ گرم و...

۶ ساعته

زمان تحویل محصولات ۶ ساعته

ست اداری

ست اداری تحریر ۸۰گرم، ست اداری کتان ۱۲۰ گرم و...

کارت مدیریتی (PVC)

پی وی سی ۵۰۰ میکرون و...

قالب دار

این محصولات دارای قالب پیش فرض می باشدمثل پاکت سی دی، جاکارتی و...

بر چسب (لیبل)

لیبل یووی، لیبل شیشه ای حالت اول (خوانا)،لیبل سی دی و...

آویزها

تراکت آویز گلاسه ۱۷۰ گرم، کارت آویز ساده سلفون مات و...

بروشورها

بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم تا شده و...

محصولات جدید

جدیترین محصولات چاپیونتاریخ بروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

کارت ویزیت های ساده

جنس کارتیراژراهنماسایزیک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
سلفون مات مخملی۱۰۰۰
#۴۸ × ۸۵ mm
یک رو۱۷۷,۰۰۰۷ روز
دو رو۱۹۲,۰۰۰۷ روز
گلاسه یووی۱۰۰۰
#۴۸ × ۸۵ mm
یک رو۶۶,۰۰۰۵ روز۷۴,۰۰۰۱ روز
دو رو۸۰,۰۰۰۵ روز۸۷,۰۰۰۱ روز
گلاسه فیلتردار۱۰۰۰
#۴.۸×۸.۵
یک رو۶۶,۰۰۰۵ روز۷۴,۰۰۰۱ روز
دو رو۸۰,۰۰۰۵ روز۸۷,۰۰۰۱ روز
سوسماری۱۰۰۰
#۴۸ × ۸۵ mm
یک رو۸۴,۰۰۰۱۰ روز
دو رو۹۶,۰۰۰۱۰ روز
سلفون مات دورو دورگرد ۱۰۰۰ عددی۱۰۰۰
#۹۰ × ۶۰ mm
دو رو۱۱۷,۰۰۰۵ روز۱۲۹,۰۰۰۲ روز
سلفون مات۱۰۰۰
#۴۸ × ۸۵ mm
یک رو۶۸,۰۰۰۵ روز۷۵,۰۰۰۱ روز
دو رو۸۶,۰۰۰۵ روز۹۳,۰۰۰۱ روز
کتان آلمان۱۰۰۰
#۴.۸×۸.۵
یک رو۱۳۲,۰۰۰۵ روز۱۴۰,۰۰۰۲ روز
دو رو۱۴۰,۰۰۰۵ روز۱۴۷,۰۰۰۲ روز
سلفون براق۱۰۰۰
#۴۸ × ۸۵ mm
یک رو۶۸,۰۰۰۵ روز۷۵,۰۰۰۱ روز
دو رو۸۶,۰۰۰۵ روز۹۳,۰۰۰۱ روز
سلفون براق دورو دورگرد ۱۰۰۰ عددی۱۰۰۰
#۹۰ × ۶۰ mm
دو رو۱۱۷,۰۰۰۵ روز۱۲۹,۰۰۰۲ روز
کاتالوگ ۳۰۰ گرم سلفون براق(محاسبه بر حساب هرلت)۱۰۰۰
#هر لت ۴۸ × ۸۵ mm
یک رو۶۸,۰۰۰۵ روز۷۵,۰۰۰۱ روز
دو رو۸۶,۰۰۰۵ روز۹۳,۰۰۰۱ روز
کاتالوگ ۳۰۰ گرم سلفون مات(محاسبه بر حساب هرلت)۱۰۰۰
#هر لت ۴۸ × ۸۵ mm
یک رو۶۸,۰۰۰۵ روز۷۵,۰۰۰۱ روز
دو رو۸۶,۰۰۰۵ روز۹۳,۰۰۰۱ روز
کاتالوگ ۳۰۰ گرم گلاسه یووی(محاسبه بر حساب هرلت)۱۰۰۰
#هر لت ۴۸ × ۸۵ mm
یک رو۶۶,۰۰۰۵ روز۷۴,۰۰۰۱ روز
دو رو۸۰,۰۰۰۵ روز۸۷,۰۰۰۱ روز
سلفون براق دورو دورگرد ۵۰۰ عددی۵۰۰
#۹۰ × ۶۰ mm
دو رو۸۱,۰۰۰۵ روز۹۳,۰۰۰۲ روز
سلفون مات دورو دورگرد ۵۰۰ عددی۵۰۰
#۹۰ × ۶۰ mm
دو رو۸۱,۰۰۰۵ روز۹۳,۰۰۰۲ روز
گلاسه یووی دورو دورگرد ۱۰۰۰ عددی۱۰۰۰
#۹۰ × ۶۰ mm
دو رو۹۸,۰۰۰۷ روز
طرح چرم یووی دورگرد ۱۰۰۰ عددی۱۰۰۰
#۹۰ × ۶۰ mm
دو رو۱۲۲,۰۰۰۱۵ روز
طرح چرم ۱۰۰۰ عددی۱۰۰۰
#۸۵ * ۴۸ mm
دو رو۹۰,۰۰۰۱۵ روز
کتان امباس۱۰۰۰
#۴۸ × ۸۵ mm
یک رو۱۲۳,۰۰۰۵ روز۱۳۱,۰۰۰۱ روز
دو رو۱۲۹,۰۰۰۵ روز۱۳۷,۰۰۰۱ روز
کاتالوگی ۳۰۰گرم سلفون سوسماری(محاسبه بر حساب هرلت)۱۰۰۰
#هر لت ۴۸ × ۸۵ mm
یک رو۸۴,۰۰۰۵ روز
دو رو۹۶,۰۰۰۵ روز
مقوا پشت طوسی۱۰۰۰
#۸.۵ * ۴.۸ mm
یک رو۶۰,۰۰۰۱۰ روز

کارت ویزیت های فانتزی

جنس کارتیراژراهنماسایزیک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
لمینت برجسته طلاکوب۱۰۰۰
#۵۶ × ۵۹ mm
دو رو۳۴۷,۰۰۰۱۰ روز
#۹۰ × ۶۰ mm
دو رو۴۶۲,۰۰۰۱۰ روز
سلفون مات دورو دورگرد موضعی۱۰۰۰
#۹۰ × ۶۰ mm
دو رو۱۶۱,۰۰۰۱۰ روز
سلفون مات دورو دورگرد طلاکوب۱۰۰۰
#۹۰ × ۶۰ mm
دو رو۳۵۹,۰۰۰۱۰ روز
سلفون مات مخملی دورو دورگرد ۱۰۰۰ عددی۱۰۰۰
#۹۰ × ۶۰ mm
دو رو۲۶۰,۰۰۰۷ روز
سلفون مات مخملی دورو دورگرد موضعی۱۰۰۰
#۹۰ × ۶۰ mm
دو رو۲۸۸,۰۰۰۱۰ روز
سلفون مات مخملی دورو دورگرد طلاکوب۱۰۰۰
#۹۰ × ۶۰ mm
دو رو۴۸۶,۰۰۰۱۰ روز
لمینت براق طرح موج۱۰۰۰
#طرح موج
دو رو۲۱۸,۰۰۰۱۰ روز
لمینت مات طرح موج۱۰۰۰
#طرح موج
دو رو۳۸۳,۰۰۰۱۰ روز
لمینت براق دورگرد ۱۰۰۰ عددی۱۰۰۰
#۹۰ × ۶۰ mm
دو رو۲۱۸,۰۰۰۷ روز
لمینت برجسته۱۰۰۰
#۹۰ × ۶۰ mm
دو رو۲۵۷,۰۰۰۷ روز۲۶۹,۰۰۰۳ روز
لمینت مات دورگرد ۱۰۰۰ عددی۱۰۰۰
#۹۰ × ۶۰ mm
دو رو۳۸۳,۰۰۰۷ روز
لمینت برجسته مخملی۱۰۰۰
#۵۶ × ۵۹ mm
دو رو۲۸۸,۰۰۰۱۰ روز
#۹۰ × ۶۰ mm
دو رو۳۸۴,۰۰۰۱۰ روز
ویزیت پروانه ای سلفون مات ۱۰۰۰ عددی۱۰۰۰
#ویزیت پروانه ای
دو رو۱۵۹,۰۰۰۱۰ روز
لمینت براق مربع دورگرد۱۰۰۰
#۵۵ × ۵۵ mm
دو رو۱۴۱,۰۰۰۱۰ روز
لمینت براق ویزیتی دورگرد۱۰۰۰
#۸۵ × ۴۸ mm
دو رو۱۷۴,۰۰۰۱۰ روز
لمینت مات ویزیتی دورگرد۱۰۰۰
#۸۵ × ۴۸ mm
دو رو۳۰۶,۰۰۰۱۰ روز
لمینت مات مربع دورگرد۱۰۰۰
#۵۵ × ۵۵ mm
دو رو۲۴۹,۰۰۰۱۰ روز
لمینت برجسته کوچک۱۰۰۰
#۵۶ × ۵۹ mm
دو رو۱۹۲,۰۰۰۷ روز۲۰۴,۰۰۰۳ روز
لمینت برجسته ویزیتی۱۰۰۰
#۴۸ × ۸۵ mm
دو رو۲۰۶,۰۰۰۷ روز۲۱۸,۰۰۰۳ روز
لمینت براق دورگرد ۵۰۰ عددی۵۰۰
#۹۰ × ۶۰ mm
دو رو۱۳۱,۰۰۰۵ روز
لمینت مات دورگرد ۵۰۰ عددی۵۰۰
#۹۰ × ۶۰ mm
دو رو۲۱۶,۰۰۰۵ روز
طلاکارت ( لمینت مات دورگرد)۱۰۰۰
#۹۰ × ۶۰ mm
دو رو۵۹۴,۰۰۰۱۰ روز
طلاکارت ( لمینت براق دورگرد )۱۰۰۰
#۹۰ × ۶۰ mm
دو رو۴۰۷,۰۰۰۱۰ روز
کتان لمینت امباس دورگرد۱۰۰۰
#۶۰ × ۹۰ mm
دو رو۳۵۳,۰۰۰۱۵ روز
لمینت براق دایره۱۰۰۰
#۵۵ * ۵۵ mm
دو رو۱۳۴,۰۰۰۱۰ روز

سربرگ و تراکت

جنس کارتیراژراهنماسایزیک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ عددی —۱۰۰۰
#تراکتA4
یک رو۴۰۸,۰۰۰۵ روز۴۳۱,۰۰۰۲ روز
دو رو۵۰۰,۰۰۰۵ روز۵۲۲,۰۰۰۲ روز
#تراکتA5
یک رو۲۰۴,۰۰۰۵ روز۲۱۹,۰۰۰۲ روز
دو رو۲۵۱,۰۰۰۵ روز۲۶۶,۰۰۰۲ روز
#تراکتA6
یک رو۱۰۲,۰۰۰۵ روز۱۱۰,۰۰۰۲ روز
دو رو۱۲۵,۰۰۰۵ روز۱۳۲,۰۰۰۲ روز
تراکت B4 و B5 تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی۱۰۰۰
#تراکت B4
یک رو۳۵۷,۰۰۰۵ روز۳۸۰,۰۰۰۲ روز
دو رو۵۱۸,۰۰۰۵ روز۵۴۰,۰۰۰۲ روز
#تراکت B5
یک رو۱۷۹,۰۰۰۵ روز۱۹۴,۰۰۰۲ روز
دو رو۲۶۰,۰۰۰۵ روز۲۷۵,۰۰۰۲ روز
#تراکتB6
یک رو۹۰,۰۰۰۵ روز۹۸,۰۰۰۲ روز
دو رو۱۲۹,۰۰۰۵ روز۱۳۷,۰۰۰۲ روز
تراکت B4 و B5 تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی۲۰۰۰
#تراکتB4
یک رو۵۸۲,۰۰۰۵ روز۶۱۲,۰۰۰۲ روز
دو رو۷۷۱,۰۰۰۵ روز۸۰۱,۰۰۰۲ روز
#تراکتB5
یک رو۲۹۱,۰۰۰۵ روز۳۱۴,۰۰۰۲ روز
دو رو۳۸۶,۰۰۰۵ روز۴۰۸,۰۰۰۲ روز
#تراکتB6
یک رو۱۴۶,۰۰۰۵ روز۱۶۱,۰۰۰۲ روز
دو رو۱۹۴,۰۰۰۵ روز۲۰۹,۰۰۰۲ روز
تراکت B4 و B5 تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی۵۰۰۰
#تراکتB4
یک رو۱,۲۰۸,۰۰۰۵ روز۱,۲۴۵,۰۰۰۲ روز
دو رو۱,۴۳۳,۰۰۰۵ روز۱,۴۷۰,۰۰۰۲ روز
#تراکتB5
یک رو۶۰۵,۰۰۰۵ روز۶۳۵,۰۰۰۲ روز
دو رو۷۱۷,۰۰۰۵ روز۷۴۷,۰۰۰۲ روز
#تراکتB6
یک رو۳۰۲,۰۰۰۵ روز۳۲۴,۰۰۰۲ روز
دو رو۳۵۹,۰۰۰۵ روز۳۸۱,۰۰۰۲ روز
تراکت B4 و B5 گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ عددی۱۰۰۰
#تراکتB4
یک رو۶۱۱,۰۰۰۵ روز۶۳۳,۰۰۰۲ روز
دو رو۷۸۳,۰۰۰۵ روز۸۰۶,۰۰۰۲ روز
#تراکتB5
یک رو۳۰۶,۰۰۰۵ روز۳۲۱,۰۰۰۲ روز
دو رو۳۹۲,۰۰۰۵ روز۴۰۷,۰۰۰۲ روز
#تراکتB6
یک رو۱۵۳,۰۰۰۵ روز۱۶۱,۰۰۰۲ روز
دو رو۱۹۷,۰۰۰۵ روز۲۰۴,۰۰۰۲ روز
تراکت B4 و B5 گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عددی۲۰۰۰
#تراکتB4
یک رو۱,۰۸۲,۰۰۰۵ روز۱,۱۱۲,۰۰۰۲ روز
دو رو۱,۲۸۶,۰۰۰۵ روز۱,۳۱۶,۰۰۰۲ روز
#تراکتB5
یک رو۵۴۲,۰۰۰۵ روز۵۶۴,۰۰۰۲ روز
دو رو۶۴۴,۰۰۰۵ روز۶۶۶,۰۰۰۲ روز
#تراکتB6
یک رو۲۷۰,۰۰۰۵ روز۲۸۵,۰۰۰۲ روز
دو رو۳۲۱,۰۰۰۵ روز۳۳۶,۰۰۰۲ روز
تراکت B4 و B5 گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ عددی۵۰۰۰
#تراکتB4
یک رو۲,۴۴۱,۰۰۰۵ روز۲,۴۷۸,۰۰۰۲ روز
دو رو۲,۶۹۰,۰۰۰۵ روز۲,۷۲۷,۰۰۰۲ روز
#تراکتB5
یک رو۱,۲۲۱,۰۰۰۵ روز۱,۲۵۱,۰۰۰۲ روز
دو رو۱,۳۴۶,۰۰۰۵ روز۱,۳۷۶,۰۰۰۲ روز
#تراکتB6
یک رو۶۱۱,۰۰۰۵ روز۶۳۳,۰۰۰۲ روز
دو رو۶۷۲,۰۰۰۵ روز۶۹۵,۰۰۰۲ روز
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ عددی —۵۰۰۰
#تراکتA4
یک رو۱,۶۶۸,۰۰۰۵ روز۱,۷۰۶,۰۰۰۲ روز
دو رو۱,۷۹۴,۰۰۰۵ روز۱,۸۳۲,۰۰۰۲ روز
#تراکتA5
یک رو۸۳۴,۰۰۰۵ روز۸۶۴,۰۰۰۲ روز
دو رو۸۹۷,۰۰۰۵ روز۹۲۷,۰۰۰۲ روز
#تراکتA6
یک رو۴۱۷,۰۰۰۵ روز۴۴۰,۰۰۰۲ روز
دو رو۴۴۹,۰۰۰۵ روز۴۷۱,۰۰۰۲ روز
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عددی —۲۰۰۰
#تراکتA4
یک رو۷۲۸,۰۰۰۵ روز۷۵۸,۰۰۰۲ روز
دو رو۸۳۴,۰۰۰۵ روز۸۶۴,۰۰۰۲ روز
#تراکتA5
یک رو۳۶۴,۰۰۰۵ روز۳۸۶,۰۰۰۲ روز
دو رو۴۱۷,۰۰۰۵ روز۴۴۰,۰۰۰۲ روز
#تراکتA6
یک رو۱۸۲,۰۰۰۵ روز۱۹۷,۰۰۰۲ روز
دو رو۲۰۹,۰۰۰۵ روز۲۲۴,۰۰۰۲ روز
تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم ۴۰۰۰ عددی۴۰۰۰
#تراکتA4
یک رو۱,۹۵۶,۰۰۰۵ روز۱,۹۹۴,۰۰۰۲ روز
دو رو۲,۱۱۷,۰۰۰۵ روز۲,۱۵۴,۰۰۰۲ روز
#تراکتA5
یک رو۹۷۸,۰۰۰۵ روز۱,۰۰۸,۰۰۰۲ روز
دو رو۱,۰۵۹,۰۰۰۵ روز۱,۰۸۹,۰۰۰۲ روز
#تراکتA6
یک رو۴۸۹,۰۰۰۵ روز۵۱۲,۰۰۰۲ روز
دو رو۵۳۰,۰۰۰۵ روز۵۵۲,۰۰۰۲ روز
سربرگ تحریر ۱۰۰ گرم ۱۰۰۰ عددی(سایز واقعی) ##۱۰۰۰
#سربرگ A4
یک رو۵۳۳,۰۰۰۵ روز
دو رو۷۴۱,۰۰۰۵ روز
#سربرگ A5
یک رو۲۶۷,۰۰۰۵ روز
دو رو۳۷۱,۰۰۰۵ روز
سربرگ کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ عددی(سایز واقعی)۱۰۰۰
#سربرگ A4
یک رو۷۲۹,۰۰۰۵ روز
دو رو۹۳۸,۰۰۰۵ روز
#سربرگ A5
یک رو۳۶۵,۰۰۰۵ روز
دو رو۴۷۰,۰۰۰۵ روز
تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم ۲۰۰۰ عددی۲۰۰۰
#A4
یک رو۱,۰۳۷,۰۰۰۵ روز۱,۰۶۷,۰۰۰۲ روز
دو رو۱,۱۷۵,۰۰۰۵ روز۱,۲۰۵,۰۰۰۲ روز
#A5
یک رو۵۱۹,۰۰۰۵ روز۵۴۲,۰۰۰۲ روز
دو رو۵۸۸,۰۰۰۵ روز۶۱۱,۰۰۰۲ روز
#A6
یک رو۲۶۰,۰۰۰۵ روز۲۷۵,۰۰۰۲ روز
دو رو۲۹۴,۰۰۰۵ روز۳۰۹,۰۰۰۲ روز
تراکت تحریر صدفی ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی ##۱۰۰۰
#A4
یک رو۴۹۵,۰۰۰۱۵ روز
دو رو۷۸۰,۰۰۰۱۵ روز
#A5
یک رو۲۴۸,۰۰۰۱۵ روز
دو رو۳۹۰,۰۰۰۱۵ روز
#A6
یک رو۱۲۴,۰۰۰۱۵ روز
دو رو۱۹۵,۰۰۰۱۵ روز
تراکت تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی —۱۰۰۰
#تراکتA4
یک رو۲۴۸,۰۰۰۷ روز۲۷۰,۰۰۰۲ روز
دو رو۳۳۹,۰۰۰۷ روز۳۶۲,۰۰۰۲ روز
#تراکتA5
یک رو۱۲۵,۰۰۰۷ روز۱۴۰,۰۰۰۲ روز
دو رو۱۷۰,۰۰۰۷ روز۱۸۵,۰۰۰۲ روز
#تراکتA6
یک رو۶۲,۰۰۰۷ روز۶۹,۰۰۰۲ روز
دو رو۸۶,۰۰۰۷ روز۹۳,۰۰۰۲ روز
تراکت تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی —۲۰۰۰
#تراکتA4
یک رو۴۰۷,۰۰۰۷ روز۴۳۷,۰۰۰۲ روز
دو رو۵۱۳,۰۰۰۷ روز۵۴۳,۰۰۰۲ روز
#تراکتA5
یک رو۲۰۴,۰۰۰۷ روز۲۲۷,۰۰۰۲ روز
دو رو۲۵۷,۰۰۰۷ روز۲۷۹,۰۰۰۲ روز
#تراکتA6
یک رو۱۰۲,۰۰۰۷ روز۱۱۷,۰۰۰۲ روز
دو رو۱۲۹,۰۰۰۷ روز۱۴۴,۰۰۰۲ روز
تراکت تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی —۵۰۰۰
#تراکتA4
یک رو۸۶۶,۰۰۰۷ روز۹۰۳,۰۰۰۲ روز
دو رو۹۹۰,۰۰۰۷ روز۱,۰۲۸,۰۰۰۲ روز
#تراکتA5
یک رو۴۳۴,۰۰۰۷ روز۴۶۴,۰۰۰۲ روز
دو رو۴۹۵,۰۰۰۷ روز۵۲۵,۰۰۰۲ روز
#تراکتA6
یک رو۲۱۶,۰۰۰۷ روز۲۳۹,۰۰۰۲ روز
دو رو۲۴۸,۰۰۰۷ روز۲۷۰,۰۰۰۲ روز
سربرگ کارتی ۱۴۰ گرم ۱۰۰۰ عددی۱۰۰۰
#A4
یک رو۷۲۳,۰۰۰۱۲ روز
#A5
یک رو۳۶۲,۰۰۰۱۲ روز
سربرگ کارتی ۱۴۰ گرم ۲۰۰۰ عددی۲۰۰۰
#A4
یک رو۱,۳۰۲,۰۰۰۱۲ روز
#A5
یک رو۶۵۱,۰۰۰۱۲ روز
سربرگ تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی(سایز واقعی) —۱۰۰۰
#سربرگA4
یک رو۳۱۲,۰۰۰۵ روز۳۳۵,۰۰۰۲ روز
دو رو۴۵۰,۰۰۰۵ روز۴۷۳,۰۰۰۲ روز
#سربرگA5
یک رو۱۵۶,۰۰۰۵ روز۱۷۱,۰۰۰۲ روز
دو رو۲۲۵,۰۰۰۵ روز۲۴۰,۰۰۰۲ روز
#سربرگA6
یک رو۷۸,۰۰۰۵ روز۸۶,۰۰۰۲ روز
دو رو۱۱۳,۰۰۰۵ روز۱۲۰,۰۰۰۲ روز
سربرگ تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی(سایز واقعی) —۲۰۰۰
#سربرگ A4
یک رو۴۹۴,۰۰۰۵ روز۵۲۴,۰۰۰۲ روز
دو رو۶۵۳,۰۰۰۵ روز۶۸۳,۰۰۰۲ روز
#سربرگ A5
یک رو۲۴۸,۰۰۰۵ روز۲۷۰,۰۰۰۲ روز
دو رو۳۲۷,۰۰۰۵ روز۳۵۰,۰۰۰۲ روز
#سربرگ A6
یک رو۱۲۳,۰۰۰۵ روز۱۳۸,۰۰۰۲ روز
دو رو۱۶۴,۰۰۰۵ روز۱۷۹,۰۰۰۲ روز
سربرگ تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی(سایز واقعی) —۵۰۰۰
#سربرگ A4
یک رو۱,۰۱۰,۰۰۰۵ روز۱,۰۴۷,۰۰۰۲ روز
دو رو۱,۱۹۹,۰۰۰۵ روز۱,۲۳۶,۰۰۰۲ روز
#سربرگ A5
یک رو۵۰۶,۰۰۰۵ روز۵۳۶,۰۰۰۲ روز
دو رو۶۰۰,۰۰۰۵ روز۶۳۰,۰۰۰۲ روز
#سربرگ A6
یک رو۲۵۲,۰۰۰۵ روز۲۷۵,۰۰۰۲ روز
دو رو۳۰۰,۰۰۰۵ روز۳۲۳,۰۰۰۲ روز
تراکت تحریر ایرانی ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی —۱۰۰۰
#A4
یک رو۲۰۶,۰۰۰۷ روز
دو رو۳۰۳,۰۰۰۷ روز
#A5
یک رو۱۰۴,۰۰۰۷ روز
دو رو۱۵۲,۰۰۰۷ روز
#A6
یک رو۵۱,۰۰۰۷ روز
دو رو۷۷,۰۰۰۷ روز
تراکت تحریر ایرانی ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی —۲۰۰۰
#A4
یک رو۳۲۱,۰۰۰۷ روز
دو رو۴۳۱,۰۰۰۷ روز
#A5
یک رو۱۶۱,۰۰۰۷ روز
دو رو۲۱۶,۰۰۰۷ روز
#A6
یک رو۸۱,۰۰۰۷ روز
دو رو۱۰۸,۰۰۰۷ روز
تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم ۲۰۰۰ عددی ۱ لت و ۲ لت۲۰۰۰
#۱ لتی
یک رو۳۸۶,۰۰۰۱۰ روز
دو رو۴۳۵,۰۰۰۱۰ روز
#۲ لتی
یک رو۷۸۸,۰۰۰۱۰ روز
دو رو۸۸۵,۰۰۰۱۰ روز
تراکت تحریر ایرانی ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی —۵۰۰۰
#A4
یک رو۶۴۴,۰۰۰۷ روز
دو رو۷۷۶,۰۰۰۷ روز
#A5
یک رو۳۲۳,۰۰۰۷ روز
دو رو۳۸۹,۰۰۰۷ روز
#A6
یک رو۱۶۱,۰۰۰۷ روز
دو رو۱۹۴,۰۰۰۷ روز
تراکت کرافت ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی —۱۰۰۰
#تراکت A4
یک رو۳۰۲,۰۰۰۱۰ روز
دو رو۳۹۸,۰۰۰۱۰ روز
#تراکت A5
یک رو۱۵۲,۰۰۰۱۰ روز
دو رو۲۰۰,۰۰۰۱۰ روز
#تراکت A6
یک رو۷۵,۰۰۰۱۰ روز
دو رو۹۹,۰۰۰۱۰ روز
تراکت کرافت ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی —۲۰۰۰
#تراکت A4
یک رو۵۱۵,۰۰۰۱۰ روز
دو رو۶۲۶,۰۰۰۱۰ روز
#تراکت A5
یک رو۲۵۸,۰۰۰۱۰ روز
دو رو۳۱۴,۰۰۰۱۰ روز
#تراکت A6
یک رو۱۲۹,۰۰۰۱۰ روز
دو رو۱۵۶,۰۰۰۱۰ روز
تراکت کرافت ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی —۵۰۰۰
#تراکت A4
یک رو۱,۱۳۰,۰۰۰۱۰ روز
دو رو۱,۲۶۰,۰۰۰۱۰ روز
#تراکت A5
یک رو۵۶۶,۰۰۰۱۰ روز
دو رو۶۳۰,۰۰۰۱۰ روز
#تراکت A6
یک رو۲۸۲,۰۰۰۱۰ روز
دو رو۳۱۵,۰۰۰۱۰ روز

پوستر

جنس کارتیراژراهنماسایزیک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
پوستر ۹۰×۶۰ گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ عددی۱۰۰۰
#پوستر ۹۰ * ۶۰
یک رو۳,۸۷۹,۰۰۰۲ روز
پوستر ۹۰×۶۰ گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عددی۲۰۰۰
#پوستر ۹۰ * ۶۰
یک رو۶,۷۷۹,۰۰۰۲ روز
پوستر ۴۵×۶۰ گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰عددی۱۰۰۰
#۶۰ – ۴۵ پوستر
یک رو۲,۰۳۶,۰۰۰۲ روز
پوستر ۴۵×۶۰ گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عددی۲۰۰۰
#۶۰ – ۴۵ پوستر
یک رو۳,۵۱۰,۰۰۰۲ روز
پوستر ۷۰×۱۰۰ گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰عددی۱۰۰۰
#پوستر ۱۰۰ * ۷۰
یک رو۴,۶۷۶,۰۰۰۲ روز
پوستر ۷۰×۱۰۰ گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰عددی۲۰۰۰
#پوستر ۱۰۰ * ۷۰
یک رو۸,۳۷۳,۰۰۰۲ روز
پوستر ۷۰×۵۰ گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ عددی۱۰۰۰
#۷۰ – ۵۰ پوستر
یک رو۲,۴۳۵,۰۰۰۲ روز
پوستر ۷۰×۵۰ گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عددی۲۰۰۰
#۷۰ – ۵۰ پوستر
یک رو۴,۳۰۷,۰۰۰۲ روز
پوستر B3 گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ عددی۱۰۰۰
#۳۴ * ۴۸ B3
یک رو۱,۲۱۷,۰۰۰۴ روز
پوستر B3 گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عددی۲۰۰۰
#۳۴ * ۴۸ B3
یک رو۲,۱۵۴,۰۰۰۴ روز
پوستر ۹۰×۶۰ تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی۱۰۰۰
#پوستر ۹۰ * ۶۰
یک رو۲,۴۵۶,۰۰۰۲ روز
پوستر ۹۰×۶۰ تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی۲۰۰۰
#پوستر ۹۰ * ۶۰
یک رو۳,۹۳۳,۰۰۰۲ روز
پوستر ۴۵×۶۰ تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی۱۰۰۰
#پوستر ۴۵ * ۶۰
یک رو۱,۳۲۵,۰۰۰۲ روز
پوستر ۴۵×۶۰ تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی۲۰۰۰
#پوستر ۴۵ * ۶۰
یک رو۲,۰۸۷,۰۰۰۲ روز
پوستر ۷۰×۱۰۰ تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی۱۰۰۰
#پوستر ۱۰۰ * ۷۰
یک رو۲,۷۶۰,۰۰۰۲ روز
پوستر ۷۰×۱۰۰ تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی۲۰۰۰
#پوستر ۱۰۰ * ۷۰
یک رو۴,۵۴۲,۰۰۰۲ روز
پوستر ۷۰×۵۰ تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی۱۰۰۰
#پوستر ۵۰ * ۷۰
یک رو۱,۴۷۶,۰۰۰۲ روز
پوستر ۷۰×۵۰ تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی۲۰۰۰
#پوستر ۵۰ * ۷۰
یک رو۲,۳۹۱,۰۰۰۲ روز
پوستر B3 تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی۱۰۰۰
#۳۴۰ * ۴۸۰ – B3
یک رو۷۳۸,۰۰۰۴ روز
پوستر B3 تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی۲۰۰۰
#۳۴۰ * ۴۸۰ – B3
یک رو۱,۱۹۶,۰۰۰۴ روز
پوستر A3 تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی۲۰۰۰
#پوستر A3
یک رو۱,۰۴۴,۰۰۰۳ روز
دو رو۱,۴۵۲,۰۰۰۳ روز
پوستر A3 تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی۱۰۰۰
#پوستر A3
یک رو۶۶۲,۰۰۰۳ روز
دو رو۱,۰۰۷,۰۰۰۳ روز
پوستر A3 گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ عددی۱۰۰۰
#پوستر A3
یک رو۱,۰۱۹,۰۰۰۳ روز
دو رو۱,۳۶۴,۰۰۰۳ روز
پوستر A3 گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عددی۲۰۰۰
#پوستر A3
یک رو۱,۷۵۵,۰۰۰۳ روز
دو رو۲,۱۶۵,۰۰۰۳ روز
پوستر ۷۰×۵۰ تحریر ایرانی ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی۱۰۰۰
#۶۹۰*۴۸۵
یک رو۱,۲۵۳,۰۰۰۲ روز
پوستر ۷۰×۵۰ تحریر ایرانی ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی۲۰۰۰
#۶۹۰*۴۸۵
یک رو۱,۹۴۳,۰۰۰۲ روز
پوستر ۷۰×۱۰۰ تحریر ایرانی ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی۱۰۰۰
#۹۸۰*۶۹۰
یک رو۲,۳۱۲,۰۰۰۲ روز
پوستر ۷۰×۱۰۰ تحریر ایرانی ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی۲۰۰۰
#۹۸۰*۶۹۰
یک رو۳,۶۴۴,۰۰۰۲ روز
پوستر ۷۰×۱۰۰ تحریر ایرانی ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی۵۰۰۰
#۶۹۰*۹۸۰
یک رو۷,۳۱۹,۰۰۰۲ روز
پوستر ۷۰×۵۰ تحریر ایرانی ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی۵۰۰۰
#۴۸۵*۶۹۰
یک رو۳,۸۰۴,۰۰۰۲ روز

پاکت

جنس کارتیراژراهنماسایزیک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
پاکت A3 کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ عددی۱۰۰۰
#پاکت کیسه ای A3
یک رو۳,۱۵۵,۰۰۰۵ روز
#پاکت کیفی A3
یک رو۳,۱۵۵,۰۰۰۵ روز
پاکت A3 تحریر ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ عددی۱۰۰۰
#پاکت کیسه ای A3
یک رو۲,۷۸۴,۰۰۰۵ روز
#پاکت کیفی A3
یک رو۲,۷۸۴,۰۰۰۵ روز
پاکت تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی۱۰۰۰
#پاکت A5
یک رو۴۳۵,۰۰۰۷ روز۴۸۰,۰۰۰۳ روز
#پاکت کیسه ای A4
یک رو۸۳۶,۰۰۰۷ روز۸۸۸,۰۰۰۳ روز
#پاکت نامه
یک رو۳۶۵,۰۰۰۷ روز۴۰۲,۰۰۰۳ روز
پاکت تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی۲۰۰۰
#پاکت A5
یک رو۷۲۵,۰۰۰۷ روز
#پاکت کیسه ای A4
یک رو۱,۳۸۲,۰۰۰۷ روز
#پاکت نامه
یک رو۶۱۸,۰۰۰۷ روز
پاکت تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی۵۰۰۰
#پاکت A5
یک رو۱,۵۶۳,۰۰۰۷ روز
#پاکت کیسه ای A4
یک رو۲,۹۵۷,۰۰۰۷ روز
#پاکت نامه
یک رو۱,۳۵۳,۰۰۰۷ روز
پاکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ عددی۱۰۰۰
#پاکت a5
یک رو۶۵۶,۰۰۰۷ روز۷۰۱,۰۰۰۳ روز
#پاکت کیسه ای A4
یک رو۱,۲۷۸,۰۰۰۷ روز۱,۳۳۱,۰۰۰۳ روز
#پاکت کیفی a4
یک رو۱,۲۷۸,۰۰۰۷ روز۱,۳۳۱,۰۰۰۳ روز
#پاکت نامه
یک رو۵۷۹,۰۰۰۷ روز۶۱۷,۰۰۰۳ روز
پاکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عددی۲۰۰۰
#پاکت A5
یک رو۱,۱۶۷,۰۰۰۷ روز
#پاکت کیسه ای A4
یک رو۲,۲۶۸,۰۰۰۷ روز
#پاکت کیفی a4
یک رو۲,۲۶۸,۰۰۰۷ روز
#پاکت نامه
یک رو۱,۰۴۷,۰۰۰۷ روز
پاکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ عددی۵۰۰۰
#پاکت A5
یک رو۲,۶۷۰,۰۰۰۷ روز
#پاکت کیسه ای A4
یک رو۵,۱۷۱,۰۰۰۷ روز
#پاکت کیفی a4
یک رو۵,۱۷۱,۰۰۰۷ روز
#پاکت نامه
یک رو۲,۴۲۴,۰۰۰۷ روز
پاکت کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ عددی۱۰۰۰
#پاکت A5
یک رو۸۳۴,۰۰۰۷ روز
#پاکت کیسه ای A4
یک رو۱,۶۳۴,۰۰۰۷ روز
#پاکت کیفی a4
یک رو۱,۶۳۴,۰۰۰۷ روز
#پاکت نامه
یک رو۷۱۳,۰۰۰۷ روز
پاکت تحریر ۱۰۰گرم ۱۰۰۰ عددی۱۰۰۰
#پاکت A5
یک رو۶۲۱,۰۰۰۷ روز
#پاکت کیسه ای A4
یک رو۱,۲۰۹,۰۰۰۷ روز
#پاکت کیفی A4
یک رو۱,۲۰۹,۰۰۰۷ روز
#پاکت نامه
یک رو۵۳۰,۰۰۰۷ روز
پاکت ۱۴۰ گرم کارتی ۱۰۰۰ عددی۱۰۰۰
#پاکت A4
یک رو۱,۶۹۸,۰۰۰۱۲ روز
#پاکت A5
یک رو۹۱۱,۰۰۰۱۲ روز
#پاکت نامه
یک رو۸۷۸,۰۰۰۱۲ روز
پاکت ۱۴۰ گرم کارتی ۲۰۰۰ عددی۲۰۰۰
#پاکت A4
یک رو۳,۰۲۰,۰۰۰۱۲ روز
#پاکت A5
یک رو۱,۶۰۴,۰۰۰۱۲ روز
#پاکت نامه
یک رو۱,۵۵۶,۰۰۰۱۲ روز
پاکت تحریر ایرانی ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی۱۰۰۰
#پاکت A4
یک رو۶۸۷,۰۰۰۱۰ روز
#پاکت A5
یک رو۳۶۰,۰۰۰۱۰ روز
#پاکت نامه
یک رو۲۹۹,۰۰۰۱۰ روز
پاکت تحریر ایرانی ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی۲۰۰۰
#پاکت A4
یک رو۱,۰۸۵,۰۰۰۱۰ روز
#پاکت A5
یک رو۵۷۶,۰۰۰۱۰ روز
#پاکت نامه
یک رو۴۸۶,۰۰۰۱۰ روز
پاکت تحریر ایرانی ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی۵۰۰۰
#پاکت A4
یک رو۲,۲۱۶,۰۰۰۱۰ روز
#پاکت A5
یک رو۱,۱۹۱,۰۰۰۱۰ روز
#پاکت نامه
یک رو۱,۰۲۳,۰۰۰۱۰ روز
پاکت کرافت ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی۱۰۰۰
#پاکت A4
یک رو۹۵۳,۰۰۰۱۰ روز
#پاکت A5
یک رو۴۹۲,۰۰۰۱۰ روز
#پاکت نامه
یک رو۴۲۰,۰۰۰۱۰ روز
پاکت کرافت ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی۲۰۰۰
#پاکت A4
یک رو۱,۶۳۸,۰۰۰۱۰ روز
#پاکت A5
یک رو۸۵۴,۰۰۰۱۰ روز
#پاکت نامه
یک رو۷۳۴,۰۰۰۱۰ روز
پاکت کرافت ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی۵۰۰۰
#پاکت A4
یک رو۳,۶۰۳,۰۰۰۱۰ روز
#پاکت A5
یک رو۱,۸۸۶,۰۰۰۱۰ روز
#پاکت نامه
یک رو۱,۶۴۴,۰۰۰۱۰ روز

۶ ساعته

جنس کارتیراژراهنماسایزیک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
سلفون مات ۶ ساعته۱۰۰۰
#۴۸ × ۸۵ mm
یک رو۸۳,۰۰۰۶ ساعت۸۳,۰۰۰۶ ساعت
دو رو۱۰۱,۰۰۰۶ ساعت۱۰۱,۰۰۰۶ ساعت
سلفون مات دورو دورگرد ۶ ساعته۱۰۰۰
#۹۰ × ۶۰ mm
دو رو۱۴۱,۰۰۰۶ ساعت۱۴۱,۰۰۰۶ ساعت
سلفون براق ۶ ساعته۱۰۰۰
#۴۸ × ۸۵ mm
یک رو۸۳,۰۰۰۶ ساعت
دو رو۱۰۱,۰۰۰۶ ساعت
سلفون براق دورو دورگرد ۶ ساعته۱۰۰۰
#۹۰ × ۶۰ mm
دو رو۱۴۱,۰۰۰۶ ساعت۱۴۱,۰۰۰۶ ساعت
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عددی ۶ ساعته۲۰۰۰
#تراکت A4
یک رو۷۸۰,۰۰۰۶ ساعت۷۸۰,۰۰۰۶ ساعت
دو رو۸۸۷,۰۰۰۶ ساعت۸۸۷,۰۰۰۶ ساعت
#تراکت A5
یک رو۴۰۹,۰۰۰۶ ساعت۴۰۹,۰۰۰۶ ساعت
دو رو۴۶۲,۰۰۰۶ ساعت۴۶۲,۰۰۰۶ ساعت
#تراکت A6
یک رو۲۱۲,۰۰۰۶ ساعت۲۱۲,۰۰۰۶ ساعت
دو رو۲۳۹,۰۰۰۶ ساعت۲۳۹,۰۰۰۶ ساعت
سربرگ تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی ۶ ساعته۲۰۰۰
#سربرگA4
یک رو۵۴۶,۰۰۰۶ ساعت۵۴۶,۰۰۰۶ ساعت
دو رو۷۰۵,۰۰۰۶ ساعت۷۰۵,۰۰۰۶ ساعت
#سربرگA5
یک رو۲۹۳,۰۰۰۶ ساعت۲۹۳,۰۰۰۶ ساعت
دو رو۳۷۲,۰۰۰۶ ساعت۳۷۲,۰۰۰۶ ساعت
#سربرگA6
یک رو۱۵۳,۰۰۰۶ ساعت۱۵۳,۰۰۰۶ ساعت
دو رو۱۹۴,۰۰۰۶ ساعت۱۹۴,۰۰۰۶ ساعت
تراکت تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی ۶ ساعته۲۰۰۰
#A4
یک رو۴۵۹,۰۰۰۶ ساعت۴۵۹,۰۰۰۶ ساعت
دو رو۵۶۶,۰۰۰۶ ساعت۵۶۶,۰۰۰۶ ساعت
#A5
یک رو۲۴۹,۰۰۰۶ ساعت۲۴۹,۰۰۰۶ ساعت
دو رو۳۰۲,۰۰۰۶ ساعت۳۰۲,۰۰۰۶ ساعت
#A6
یک رو۱۳۲,۰۰۰۶ ساعت۱۳۲,۰۰۰۶ ساعت
دو رو۱۵۹,۰۰۰۶ ساعت۱۵۹,۰۰۰۶ ساعت
تراکت تحریر ایرانی ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی( ۶ ساعته )۲۰۰۰
#A4
یک رو۳۷۴,۰۰۰۶ ساعت۳۷۴,۰۰۰۶ ساعت
دو رو۴۸۳,۰۰۰۶ ساعت۴۸۳,۰۰۰۶ ساعت
#A5
یک رو۲۰۶,۰۰۰۶ ساعت۲۰۶,۰۰۰۶ ساعت
دو رو۲۶۱,۰۰۰۶ ساعت۲۶۱,۰۰۰۶ ساعت
#A6
یک رو۱۱۱,۰۰۰۶ ساعت۱۱۱,۰۰۰۶ ساعت
دو رو۱۳۸,۰۰۰۶ ساعت۱۳۸,۰۰۰۶ ساعت
لیبل یووی ۶ ساعته۱۰۰۰
#۴۸ × ۸۵ mm
یک رو۱۰۱,۰۰۰۶ ساعت۱۰۱,۰۰۰۶ ساعت

ست اداری

جنس کارتیراژراهنماسایزیک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
ست اداری سری اول و دوم کتان ۱۲۰ گرم۱۰۰۰
#ست اداری سری اول و دوم کتان ۱۲۰ گرم
یک رو۲,۹۳۷,۰۰۰۵ روز
ست اداری سری اول و دوم تحریر ۸۰ گرم۱۰۰۰
#ست اداری سری اول و دوم تحریر ۸۰ گرم
یک رو۱,۳۵۶,۰۰۰۵ روز
ست اداری سری سوم تحریر ۸۰ گرم۱۰۰۰
#ست اداری سری سوم تحریر ۸۰ گرم
یک رو۱,۵۶۵,۰۰۰۵ روز
ست اداری سری اول و دوم تحریر ۱۰۰ گرم۱۰۰۰
#ست اداری سری اول و دوم تحریر ۱۰۰ گرم
یک رو۲,۱۵۱,۰۰۰۵ روز
ست اداری سری سوم تحریر ۱۰۰گرم ( کیفی )۱۰۰۰
#ست اداری سری سوم ۱۰۰ تحریر گرم ( کیفی )
یک رو۲,۳۸۴,۰۰۰۵ روز
ست اداری سری سوم تحریر ۱۰۰ گرم ( کیسه ای )۱۰۰۰
#ست اداری سری سوم تحریر ۱۰۰ گرم ( کیسه ای )
یک رو۲,۳۸۴,۰۰۰۵ روز
ست اداری سری سوم کتان ۱۲۰ گرم ( کیفی )۱۰۰۰
#ست اداری سری سوم کتان ۱۲۰ گرم ( کیفی )
یک رو۳,۱۷۰,۰۰۰۵ روز
ست اداری سری سوم کتان ۱۲۰ گرم ( کیسه ای )۱۰۰۰
#ست اداری سری سوم کتان ۱۲۰ گرم ( کیسه ای )
یک رو۳,۱۷۰,۰۰۰۵ روز

کارت های مدیریتی ( PVC )

جنس کارتیراژراهنماسایزیک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
پی وی سی ۵۰۰ میکرون ۱۰۰۰عدد۱۰۰۰
#۸۶.۵ × ۵۷ mm
دو رو۶۰۸,۰۰۰۵ روز
پی وی سی ۵۰۰ میکرون ۵۰۰عدد۵۰۰
#۸۶.۵× ۵۷ mm
دو رو۳۸۳,۰۰۰۵ روز۴۱۳,۰۰۰۲ روز
پی وی سی ۳۰۰ میکرون ۵۰۰عدد۵۰۰
#۸۶.۵ × ۵۷ mm
دو رو۳۵۷,۰۰۰۱۰ روز
پی وی سی ۷۶۰ میکرون ۱۰۰۰ عدد۱۰۰۰
#۸۹ × ۵۷ mm
دو رو۱,۵۲۱,۰۰۰۵ روز
پی وی سی ۷۶۰ میکرون ۵۰۰ عدد۵۰۰
#۸۹ × ۵۷ mm
دو رو۸۷۹,۰۰۰۵ روز
پی وی سی برفکی (نیمه شفاف)۵۰۰ عددی۵۰۰
#۸۶.۵ × ۵۷ mm
یک رو۳۶۸,۰۰۰۵ روز
پی وی سی ۷۶۰ میکرون ۲۵۰ عدد۲۵۰
#۸۹ × ۵۷ mm
دو رو۵۵۱,۰۰۰۵ روز
پی وی سی ۷۶۰ میکرون متالیک ۵۰۰ عددی۵۰۰
#۸۸.۶× ۵۷ mm
دو رو۱,۱۷۶,۰۰۰۱۵ روز

قالب دار

جنس کارتیراژراهنماسایزیک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
پاکت سی دی۱۰۰۰
#۱۶۱ × ۳۴۰ mm
یک رو۱,۰۷۰,۰۰۰۱۳ روز
فولدر A4 دورو ۳۰۰ گرم با روکش مات۱۰۰۰
#۴۸۰ × ۳۴۰ mm
دو رو۳,۰۹۵,۰۰۰۵ روز
فولدر A4 دورو ۳۰۰ گرم با روکش براق۱۰۰۰
#۴۸۸ × ۳۴۰ mm
دو رو۳,۰۹۵,۰۰۰۵ روز
جاکارتی۱۰۰۰
#۱۴۴ × ۲۰۲ mm
دو رو۷۹۷,۰۰۰۵ روز
لیوان کاغذی ۱۰۰۰ عددی (۲۰۰ سی سی)۱۰۰۰
#۱۱۵ × ۲۴۰ mm
یک رو۵۳۳,۰۰۰۷ روز
لیوان کاغذی ۵۰۰۰ عددی ( ۲۰۰ سی سی )۵۰۰۰
#۱۱۵ × ۲۴۰ mm
یک رو۲,۳۹۶,۰۰۰۷ روز
لیوان کاغذی ۱۰۰۰ عددی ( ۳۶۰ سی سی)۱۰۰۰
#۱۳۵ × ۲۴۵ mm
یک رو۶۳۹,۰۰۰۸ روز
پاکت سی دی فانتزی سلفون مات۱۰۰۰
#۳۸۴ × ۱۶۰ mm
یک رو۱,۳۸۳,۰۰۰۵ روز
پاکت سی دی فانتزی گلاسه یووی۱۰۰۰
#۳۸۴ × ۱۶۰ mm
یک رو۱,۳۴۳,۰۰۰۵ روز
لیبل یووی قالبدار با طرح دلخواه۱۰۰۰
#۴۸ × ۸۵ mm
یک رو۱۳۸,۰۰۰۱۰ روز
سلفون مات قالبدار با طرح دلخواه۱۰۰۰
#۴۸ × ۸۵ mm
دو رو۱۳۸,۰۰۰۱۰ روز
مقوا پشت طوسی با قالب دلخواه۱۰۰۰
#۸.۵ * ۴.۸ mm
یک رو۱۲۰,۰۰۰۱۰ روز

بر چسب ( لیبل )

جنس کارتیراژراهنماسایزیک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
لیبل یووی۱۰۰۰
#۴۸ × ۸۵ mm
یک رو۸۶,۰۰۰۷ روز۹۳,۰۰۰۲ روز
لیبل شیشه ای حالت اول (خوانا)۱۰۰۰
#۴۸ × ۸۵ mm
یک رو۳۵۶,۰۰۰۵ روز
لیبل سی دی۱۰۰۰
#۱۳۰ * ۱۳۰ mm
یک رو۶۲۶,۰۰۰۵ روز
لیبل شیشه ای حالت دوم (ناخوانا)۱۰۰۰
#۴۸ × ۸۵ mm
یک رو۳۵۶,۰۰۰۵ روز
لیبل متالایز۱۰۰۰
#۴۸ × ۸۵ mm
یک رو۴۴۰,۰۰۰۲۴ روز
لیبل یووی قالبدار با طرح دلخواه۱۰۰۰
#۴۸ × ۸۵ mm
یک رو۱۳۸,۰۰۰۱۰ روز
لیبل بدون روکش۱۰۰۰
#۴۸ × ۸۵ mm
یک رو۸۶,۰۰۰۷ روز۹۳,۰۰۰۲ روز
لیبل فیلتردار۱۰۰۰
#۴۸ × ۸۵ mm
یک رو۸۶,۰۰۰۵ روز۹۳,۰۰۰۲ روز
لیبل سلفون براق۱۰۰۰
#۴۸ × ۸۵ mm
یک رو۸۹,۰۰۰۵ روز۹۶,۰۰۰۲ روز
لیبل سلفون مات طلاکوب۱۰۰۰
#۸۵*۴۸
یک رو۱۶۵,۰۰۰۱۲ روز
لیبل سلفون مات۱۰۰۰
#۸۵*۴۸
یک رو۸۹,۰۰۰۱۲ روز

آویزها

جنس کارتیراژراهنماسایزیک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
تراکت آویز گلاسه ۱۷۰ گرم ۲۰۰۰ عددی۲۰۰۰
#تراکت آویز ۹ – ۲۹
یک رو۶۳۸,۰۰۰۵ روز
دو رو۷۰۷,۰۰۰۵ روز
کارت آویز ساده سلفون مات ۱۰۰۰ عددی۱۰۰۰
#ویزت آویز ساده
یک رو۶۹۰,۰۰۰۵ روز
دو رو۸۴۳,۰۰۰۵ روز
تراکت آویز گلاسه ۱۷۰ گرم ۴۰۰۰ عددی۴۰۰۰
#تراکت آویز ۹ – ۲۹
یک رو۱,۱۷۶,۰۰۰۵ روز
دو رو۱,۲۵۷,۰۰۰۵ روز
کارت آویز دورگرد سلفون مات ۱۰۰۰ عددی۱۰۰۰
#۱۲۲ × ۲۸۸ mm
یک رو۶۹۰,۰۰۰۵ روز
دو رو۸۴۳,۰۰۰۵ روز
اتیکت آویز سلفون مات۱۰۰۰
#اتیکت آویز
یک رو۱۰۷,۰۰۰۷ روز
دو رو۱۲۶,۰۰۰۷ روز
کارت آویز عصایی سلفون مات ۱۰۰۰ عددی۱۰۰۰
#آویز عصایی
یک رو۴۸۶,۰۰۰۵ روز
دو رو۵۸۸,۰۰۰۵ روز
اتیکت آویز گلاسه یووی۱۰۰۰
#ویزت آویز
یک رو۱۱۳,۰۰۰۷ روز
دو رو۱۲۹,۰۰۰۷ روز
کارت آویز پروانه ای سلفون مات ۱۰۰۰ عددی۱۰۰۰
#آویز پروانه ای
یک رو۶۹۰,۰۰۰۵ روز
دو رو۸۴۳,۰۰۰۵ روز
اتیکت لمینت برجسته۱۰۰۰
#اتیکت لمینت برجسته
دو رو۳۸۴,۰۰۰۷ روز۳۹۶,۰۰۰۳ روز
اتیکت لمینت برجسته طلاکوب۱۰۰۰
#اتیکت لمینت برجسته طلاکوب
دو رو۶۹۳,۰۰۰۷ روز

بروشورها

جنس کارتیراژراهنماسایزیک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی تا شده ##۲۰۰۰
#A3 تراکتی ۴۰۰ * ۲۹۰ mm
دو رو۱,۲۹۹,۰۰۰۷ روز۱,۳۴۴,۰۰۰۲ روز
#A4 تراکتی ۲۰۰ * ۲۹۰ mm
دو رو۶۵۰,۰۰۰۷ روز۶۷۲,۰۰۰۲ روز
بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی تا شده ##۱۰۰۰
#A3 تراکتی ۴۰۰ * ۲۹۰ mm
دو رو۹۷۸,۰۰۰۷ روز۱,۰۲۳,۰۰۰۲ روز
#A4 تراکتی ۲۰۰ * ۲۹۰ mm
دو رو۴۸۹,۰۰۰۷ روز۵۱۲,۰۰۰۲ روز
بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰عددی تا شده ##۱۰۰۰
#A3 تراکتی ۴۰۰ * ۲۹۰ mm
دو رو۱,۲۵۷,۰۰۰۵ روز۱,۲۸۰,۰۰۰۲ روز
#A4 تراکتی ۲۰۰ * ۲۹۰ mm
دو رو۶۴۱,۰۰۰۵ روز۶۶۳,۰۰۰۲ روز
بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰عددی تا شده ##۲۰۰۰
#A3 تراکتی ۴۰۰ * ۲۹۰ mm
دو رو۲,۱۰۰,۰۰۰۵ روز۲,۱۳۰,۰۰۰۲ روز
#A4 تراکتی ۲۰۰ * ۲۹۰ mm
دو رو۱,۰۷۳,۰۰۰۵ روز۱,۱۰۳,۰۰۰۲ روز

محصولات جدید

جنس کارتیراژراهنماسایزیک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
سربرگ تحریر ۸۰گرم ۲۰۰۰ عددی با سرچسب(سایز واقعی)##۲۰۰۰
#(سایز واقعی) A4
یک رو۵۳۹,۰۰۰۷ روز۵۶۹,۰۰۰۳ روز
#(سایز واقعی) A5
یک رو۲۹۳,۰۰۰۷ روز۳۱۵,۰۰۰۳ روز
#(سایز واقعی) A6
یک رو۱۵۳,۰۰۰۷ روز۱۸۳,۰۰۰۳ روز
تراکت تحریر ۸۰گرم ۱۰۰۰ عددی با سرچسب ##۱۰۰۰
#A4
یک رو۲۷۸,۰۰۰۷ روز۳۰۰,۰۰۰۳ روز
#A5
یک رو۱۵۵,۰۰۰۷ روز۱۷۰,۰۰۰۳ روز
#A6
یک رو۹۲,۰۰۰۷ روز۹۹,۰۰۰۳ روز
بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی تا شده ##۲۰۰۰
#A3 تراکتی ۴۰۰ * ۲۹۰ mm
دو رو۱,۲۹۹,۰۰۰۷ روز۱,۳۴۴,۰۰۰۲ روز
#A4 تراکتی ۲۰۰ * ۲۹۰ mm
دو رو۶۵۰,۰۰۰۷ روز۶۷۲,۰۰۰۲ روز
تراکت تحریر ۸۰گرم ۲۰۰۰ عددی با سرچسب ##۲۰۰۰
#تراکت A4
یک رو۴۵۲,۰۰۰۷ روز۴۸۲,۰۰۰۳ روز
#تراکت A5
یک رو۲۴۹,۰۰۰۷ روز۲۷۲,۰۰۰۳ روز
#تراکت A6
یک رو۱۴۷,۰۰۰۷ روز۱۶۲,۰۰۰۳ روز
تراکت تحریر صدفی ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی ##۱۰۰۰
#A4
یک رو۴۹۵,۰۰۰۱۵ روز
دو رو۷۸۰,۰۰۰۱۵ روز
#A5
یک رو۲۴۸,۰۰۰۱۵ روز
دو رو۳۹۰,۰۰۰۱۵ روز
#A6
یک رو۱۲۴,۰۰۰۱۵ روز
دو رو۱۹۵,۰۰۰۱۵ روز
بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی تا شده ##۱۰۰۰
#A3 تراکتی ۴۰۰ * ۲۹۰ mm
دو رو۹۷۸,۰۰۰۷ روز۱,۰۲۳,۰۰۰۲ روز
#A4 تراکتی ۲۰۰ * ۲۹۰ mm
دو رو۴۸۹,۰۰۰۷ روز۵۱۲,۰۰۰۲ روز
گلاسه یووی دورو دورگرد ۱۰۰۰ عددی۱۰۰۰
#۹۰ × ۶۰ mm
دو رو۹۸,۰۰۰۷ روز
مقوا پشت طوسی۱۰۰۰
#۸.۵ * ۴.۸ mm
یک رو۶۰,۰۰۰۱۰ روز
مقوا پشت طوسی با قالب دلخواه۱۰۰۰
#۸.۵ * ۴.۸ mm
یک رو۱۲۰,۰۰۰۱۰ روز
لیبل بدون روکش۱۰۰۰
#۴۸ × ۸۵ mm
یک رو۸۶,۰۰۰۷ روز۹۳,۰۰۰۲ روز
کتان امباس دورگرد۱۰۰۰
#۶۰ × ۹۰ mm
دو رو۱۸۰,۰۰۰۷ روز
کتان لمینت امباس دورگرد۱۰۰۰
#۶۰ × ۹۰ mm
دو رو۳۵۳,۰۰۰۱۵ روز
کارتی ۳۰۰ گرم دورگرد۱۰۰۰
#۶۰ × ۹۰ mm
دو رو۱۳۸,۰۰۰۱۵ روز
کارتی ۳۰۰ گرم۱۰۰۰
#۴۸ × ۸۵ mm
یک رو۱۰۵,۰۰۰۱۰ روز
دو رو۱۱۳,۰۰۰۱۰ روز
کرافت دورگرد۱۰۰۰
#۶۰ × ۹۰ mm
دو رو۱۳۸,۰۰۰۱۵ روز
سربرگ تحریر ۸۰گرم ۱۰۰۰ عددی با سرچسب(سایز واقعی)##۱۰۰۰
#(سایز واقعی) A4
یک رو۳۴۲,۰۰۰۷ روز۳۶۵,۰۰۰۳ روز
#(سایز واقعی) A5
یک رو۱۸۶,۰۰۰۷ روز۲۰۱,۰۰۰۳ روز
#(سایز واقعی) A6
یک رو۱۰۸,۰۰۰۷ روز۱۱۶,۰۰۰۳ روز
تراکت تحریر ۸۰گرم ۵۰۰۰ عددی با سرچسب ##۵۰۰۰
#A4
یک رو۹۰۸,۰۰۰۷ روز۹۵۰,۰۰۰۳ روز
#A5
یک رو۵۸۲,۰۰۰۷ روز۵۹۰,۰۰۰۳ روز
#A6
یک رو۴۰۲,۰۰۰۷ روز۴۱۰,۰۰۰۳ روز
لمینت براق دایره۱۰۰۰
#۵۵ * ۵۵ mm
دو رو۱۳۴,۰۰۰۱۰ روز

اطلاعات تماس:

  +۹۸ ۹۱۲ ۶۲۷ ۸۳۹۰

 +۹۸ ۲۱ ۲۲۳۱ ۱۸۶۲

  info [AT] chapioon.com